Állatsérülések – Mit tegyen kutyájával vagy macskájával vészhelyzetben?

A leggyakoribb állatsérülések a következők: harapások, vérzések, lábtörés, fuldoklás, ide­gen testek beékelődése a mancsba, hőguta, sántítás, mérgezések és rovarcsípések. Vala­mennyi esetben vigye az állatot állatorvoshoz, amilyen gyorsan csak lehet. Mielőtt azonban felkerekedne vele, sokat tehet, hogy csök­kentse az állat gyötrődését vagy fájdalmát.

 

Harapások

 • Ujjaival keresse meg a sérülés helyét. Kis ollóval vágja le a szőrt a sérülés helye körül, és tisztítsa meg kevés fertőtlení­tőszert tartalmazó meleg vízzel. Lehetőség szerint fedje be a sérülést tiszta ruhával – pél­dául összehajtogatott zsebkendővel – vagy gézzel, majd kötözze be. Nézesse meg a se­bet állatorvossal, mert a verekedésben el­szenvedett harapások és karmolások megfe­lelő kezelés nélkül elfertőződhetnek.

 

 • Macskák esetében a harapás első jele tályog vagy duzzanat lehet, és a macska bágyadttá, étvágytalanná válhat. Öblítse le a duzzanatot meleg vízzel és enyhe fertőtle­nítőszerrel, és minél előbb vigye el kezelés­re a macskát az állatorvoshoz. Lehet, hogy antibiotikumra lesz szüksége.

Vérzések

 • Ha egy vágás erősen vérzik, fedje be tiszta kötszerpárnával, és kötözze szoro­san oda. A sérült állatot késedelem nélkül vi­gye állatorvoshoz, különösen, ha a vérzés nem áll el.

 

Törött láb

 • Ha az állat lába furcsa szögben fekszik, ez azt jelezheti, hogy eltört a csontja. Helyezze a lábat kényelmes helyzetbe, és ál­lítsa el az esetleges vérzést. Óvatosan egyenesítse ki a lábat, ezután kötözze gondosan, de erősen a láb alakjához nagyjából hasonló formájú fadarabhoz vagy pozdorjalaphoz. Bi­zonyos esetekben egy bot is tökéletesen megfelelhet sínnek. Ezután vigye az állatot állatorvoshoz – lehetőleg autóval, hogy ne bolygassa a végtagot.

 

Fuldoklás

 • A fuldokló állatról gyorsan vegye le a nyakörvet. Ha valami megakadt a torkán – például egy csont vagy botdarab -, nyissa ki a száját, és húzza ki az elzáródást okozó tárgyat. Ahhoz, hogy az állat ne szorítsa össze az állkapcsát, toljon át a száj sarkainál egyfajta „rudat”, például egy kanál nyelét.

 

 • Ha labda akad meg a kutya torkán, próbál­ja meg ujját a labda mögé dugni, és azt ki­piszkálni onnan. Vagy tegye mindkét keze uj­jait kívülről az állat pofájára, olyan hátra, amennyire csak tudja, és a labda mögül gya­koroljon rá előrefelé irányuló nyomást.

 

 • Tartsa melegen a kutyát, ne hagyja enni vagy inni, és késedelem nélkül vigye állator­voshoz. A torkán keletkezhetett nyílt seb vagy zúzódás, amely szakképzett ápolást igényel.

 

Idegen testek a mancsban

 • Horgas végű tár­gyak, például horgászhorgok, beágyazódhat­nak az állat bőrébe. Vágja le a horgot a hor­gászzsinegről, de ha a sérülést szőr fedi, hagyjon annyi zsineget, amennyi jelzi, hol a horog. Ha a horgot nem lehet könnyűszerrel kihúzni, óvatosan nyomja át, amíg megjelenik a horgas vége. Ha mód van rá, kérjen meg valakit, hogy tartsa az állatot, amíg ön dolgo­zik rajta. Vágja le a horgas véget drótvágóval vagy kombinált fogóval, majd lazítsa meg visszafelé a horog szárát, és húzza ki a be­hatolás helyén. Tisztítsa meg és kötözze be a sebet, majd vigye az állatot állatorvoshoz. Ne próbálja meg eltávolítani a horgot, ha az az állat különösen érzékeny részébe – pél­dául az ajakba vagy a szembe – állt bele! Le­het, hogy kivételéhez altatásra lesz szükség, amit csak állatorvos végezhet. Üvegdarabot se próbáljon saját maga eltávolítani, mivel szilánkok maradhatnak a sebben. Ez megint csak az állatorvos feladata.

 

 

Hőguta

 • Soha ne hagyja a kutyát meleg idő­ben a kocsiba zárva. Az állat igen gyorsan je­lentős mértékben túlhevülhet és elájulhat. Ha muszáj a kutyát a kocsiban hagynia, feltétle­nül nyissa ki 5-7 cm-re a két oldalablakot, hogy keresztben átjárja a levegő.

 

 • Horgászhorog Először kösse be a kutya pofáját, hogy ne tudjon harapni; próbáljon segítőtársat szerezni, aki lefogja az állat fejét. Vágja le a horgot a hozzá rögzített horgászzsinegről. Tolja keresztül a horgot, hogy kibukkanjon a horgas vége. Csípőfogóval vagy kombinált fogóval vágja le a kampót, A horog szárát húzza ki visszafelé. Kötözze be a sebet, és keresse fel az állatorvost.

 

 • Ha a kutya túlhevült, haladéktalanul vigye hűvös, árnyékos helyre, és szivacs vagy tö­rülköző segítségével alaposan nedvesítse be hideg vízzel. Csavarjon a feje és a teste köré hűvös, nedves törülközőket. Ha lehetséges, adjon neki jégkockákat nyalogatni, csavarja be további nedves törülközőkbe, és vigye ál­latorvoshoz.

 

Sántítás

 • Ha egy kutya vagy macska elkezd sántítani, óvatosan vizsgálja meg az érintett lábat. Tapogassa meg a végtagot a mancstól kezdve felfelé, duzzanatot, forró vagy fájdal­mas helyet keresve. Vizsgálja meg azt is, nincs-e rajta vágás – különösen a talppárná­kon -, vagy nem állt-e bele éles kő, tüske, il­letve szilánk. Távolítson el minden olyan ide­gen testet, amely könnyen kijön, és az eset­leges vágásokat tisztítsa meg hideg vízzel. Ha valami szorosan beágyazódott, vigye az állatot állatorvoshoz.

 

 • Ha a láb kificamodott vagy megduzzadt, fürdéssé meg enyhe fertőtlenítőszeres forró vízben. Ezután vigye az állatot egyenesen az állatorvoshoz. Ha a sántítást elfertőződött seb okozza, alkalmazzon a gyulladás csök­kentésére forró dunsztkötést – különösen, ha nem tudja rövid időn belül elérni az állator­vost. A dunsztkötést sebpólyára kent forró kaolinpasztából – gyógyszertárban kapható – készítse el.

 

Mérgezés

 • A tartós hányás és hasmenés – ami gyakran borzongással, remegéssel vagy görcsös rángatózással jár – rendsze­rint az állat mérgezésére utal. A tünetek kó­mához vezethetnek. Ha kedvence már ön­tudatlan, azonnal vigye az állatorvoshoz. Ha az állat még tudatánál van, és ön arra gyanakszik, hogy maró mérget – savat vagy marónátront – nyelt le, mossa ki a száját tej­jel vagy vízzel.

 

 • Szükség esetén használjon a folyadék be­fecskendezéséhez eldobható műanyag injek­ciós fecskendőt. A macska fejét tartsa felfelé, és nyomja a fogai közé a fecskendő végét; kutya esetén csúsztassa be a fecskendő vé­gét a fogai mentén. Ha nincs fecskendője, tartsa nyitva az állat száját, és egy kancsóból vagy csészéből öntse be a folyadékot.

 

 • Miután kiöblítette a száját, adjon az állat­nak sok tejet vagy vizet inni. Ez felhígítja a mérget anélkül, hogy hányásra ingerelné, ami újra végigégetné a torkát és száját. Ezt zab­kásából vagy kenyérből és tejből álló bősé­ges étkezés kövesse (feltéve, hogy az állat tud enni), majd vigye állatorvoshoz.

 

 • Ha bizonyos abban, hogy az állat nem ma­ró mérget – például háztartási zsíroldó szert – nyelt le, hánytassa meg, amilyen gyorsan csak lehet. Etesse meg kristályos mosószó­dával ugyanúgy, ahogy egy tablettát is bead­na neki. A mosószódától öt percen belül hányni fog. Ha nincs kéznél mosószóda, használjon oldott mustárport (1 rész mustár­port oldjon fel 20 rész vízben). Az oldatot fecskendővel juttassa be.

 

 • Ha nem tudja biztosan, milyen mérget nyelt le az állat, úgy kezelje, mintha maró mé­reg lett volna. Mindétfajta mérgezésnél a le­hető leggyorsabban juttassa állatorvoshoz az állatot, vigye magával a méreg címkéjét vagy mintát belőle.

 

Rovarcsípések

 • A macskák és a kutyák néha darazsakra és méhekre vadásznak, így a csí­pések rendszerint a pofájukon vagy a környé­kén érik őket. Ha a csípés a bőrön van, ken­je be antihisztaminos kenőccsel, ügyelve rá, hogy a kenőcs ne kerüljön a szembe vagy a szájba. Ha a csípés a száj belsejében talál­ható, azonnal vigye az állatot állatorvoshoz.

 

Kezelés előtt

 • Mihelyt sérülés érte az állatot, vegye gondjaiba. A kutyára adjon pórázt, és vezesse nyugodt helyre, ahol megvizsgálhat­ja. Ha nincs póráz, használjon zsineget, kötelet vagy övet.

 

 • Ha a kutya nem tud állni a lábán, fektesse rögtönzött hordágyra, például takaróra vagy nagyméretű törülközőre.

 

 • A macskát ragadja meg egyik kezével a nyakbőrénél, a másikkal pedig támassza alá a hátsóját. Vigye nyugodt helyre; ha ideges vagy vonaglik, becsavarhatja egy takaróba.

 
About the Author

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük