Fúrás – Pontos és tiszta furatok fában és fémekben

Ha igazán pontosan akar dolgozni, használ­jon karos állványra szerelt elektromos fúrógé­pet; így biztos, hogy a furat valóban merőle­ges lesz az anyag felszínére. Az állvány használatának további előnye, hogy a fúró­gép magasságát szabályozó kar mozgatásá­val egyenletesebb nyomást fejthet ki, és a fu­rat mélysége is pontosan beállítható.

 

Famunkák

  • Fába elektromos fúrógéppel, de kézi szerszámokkal – kerekes fúróval, furdanccsal – is készíthet furatokat. A furdancs fejét egyik kezével nyomja, miközben a má­sik kezével forgatja a szerszámot. Ez az eszköz igen pontos és tiszta furatokat készít, és jóval nagyobb átmérőjű fúrókat is használhat vele, mint amekkorák az elektromos készülékekbe foghatók. Hátránya, hogy használatá­hoz jókora szabad helyre van szükség; kere­kes fúróval szűkebb helyeken is boldogulhat. Ezt a szerszámot oldalt kell tekerni, mint egy régimódi habverőt; a fúrófejre kúpfogaskerék viszi át a mozgást. Lassabb ugyan, mint az elektromos kézifúró, de könnyebben irányítható.

 

  • Az elektromos fúrógépek közül azok a legjobbak, amelyek két sebességgel működtethetők, vagy fokozatmentesen szabályozható a forgás sebessége, így a fúrás megkezdésekor a kisebb sebességet választhatja, s amikor meggyőződött róla, hogy jó helyre kerül a lyuk és a fúrót is a megfelelő szögben tartja, magasabb fordulatszámra kapcsolhat.

 

  • A fúrás megkezdése előtt jelölje meg kereszttel a lyuk helyét. A fúrófej csúcsát il­lessze a két vonalka metszéspontjára, és ala­csony fordulatszámmal kezdje meg a lyuk mélyítését. Amikor a fúrófej a megfelelő helyen már biztos fészket mélyített magának, növelheti a sebességet.

 

  • Annak elkerülésére, hogy a fa a túlsó végén beszakadjon, ne fúrja át teljesen a munkadarabot. Hagyja abba a fúrást, amikor a fúrófej hegye megjelenik a túloldalon, ekkor fordítsa meg a fát, és így fejezze be a furatot. Az is jó megoldás, ha az átfúrandó fa alá egy másik deszkadarabot tesz, ami megakadályozza, hogy a nyomás átszakítsa, kitépje a fa rostjait. Ha megadott mélységben akar ki­fúrni valamit, használjon karos fúróállványt, amelyen beállíthatja, hogy milyen mélyre ha­toljon a fúrófej hegye. A készüléken lehet speciális gátlószerkezet, amelyet különböző pozíciókban rögzíthet, de ennek hiányában ragasszon egy darab szigetelőszalagot a füg­gőleges csúszka megfelelő helyére.

 

  • Azoknál a munkáknál – például csapolásnál -, ahol igen nagy pontosságra van szük­ség, legjobb, ha erős, megbízható fúróállványt használ.

Fémmunkák

  • A kifúrandó helyet pontosan jelölje meg, és pontozóval üssön bele kicsiny mélyedést, ahol a fúrófej megkapaszkodhat, és behatolhat az anyagba anélkül, hogy el­mozdulna a jelölt helytől. A munkadarabot szorosan rögzítse, hogy el ne vándoroljon, mialatt dolgozik. Ha szükséges, szigetelősza­lagból ragasszon keresztet a furat helye fölé, hogy az esetleg elmozduló fúrófej fel ne sértse a felületet.

 

  • Ha aránylag nagy átmérőjű furatot kell ké­szítenie, először fúrjon a megfelelő helyre próbafuratot; ezt könnyebb elkészíteni, és a már meglévő lyuk érezhetően „vezeti” majd a nagyobb fúrót. Egészen nagy lyukak eseté­ben több fokozatban haladva érje el a kívánt mélységet. A kemény acél kifúrásához elen­gedhetetlen a magas fordulatszámmal működő fúrógép, ez egyébként minden kemény fémhez ajánlható. A hagyományos csigafúrók olcsók, de igen hamar elvesztik élüket, és használhatatlanná válnak. A magas fordulatszámú fúrókat használja lassú fokozaton. Ha mély furatot készít, időn­ként álljon meg, és cseppentsen a lyukba egy kis gépolajat, vagy használjon üregelősprayt.

 

Nagy átmérőjű furatok

  • Lágy anyagokba – fába, műanyagokba és könnyűfémekbe -akár 10 cm átmérőjű lyukakat is fúrhat lyuk­vágó berendezéssel, amelynek középponti tűje körül állítható hosszúságú karon vágóéi forog. Mintegy 7-8 cm átmérőig olyan elektro­mos fúróba fogható betétkészleteket is vásá­rolhat, amelyek egy fémtárcsára erősített, kü­lönböző átmérőjű hengerpalástokká hajlított fűrészlapokkal vágják ki a vékony fémlapo­kat, fát vagy műanyagot.
About the Author

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük