Gipszkartonlemez – Falak és mennyezet burkolása

A gipszlemez két oldalán keménypapírra] fe­dett gipszvakolatból áll. Falak, elválasztófalak és álmennyezet burkolására használható. A gipszkartonlemezek 9,5 mm és 12,5 mm vastagságban kaphatók, hosszuk 180-360 cm között változik, szélességük 60, 90 vagy 120 cm. A gipszkartonlemezeket legjobb víz­szintesen tárolni, 1 m-nél nem magasabb ra­kásokban.

 

A gipszkartonlemez egyik oldalát krémszí­nű papír borítja, amire közvetlenül festhet vagy tapétázhat. A másik fele szürke, amely­re festés előtt egy vékony réteget vakoljon föl. Léteznek polisztirol vagy vízhatlan, fémtartal­mú poliészter hátú lapok is. A hagyományos gipszkartonlemezeknél ezek jobban szigetel­nek, ezért ezeket vizes helyiségekben alkal­mazza. Legsimább akkor lesz a fal, ha kivé­konyodó szélű lapokat használ, a krémszínű oldalukkal kifelé fordítva.

Fal burkolása

  • Csavarozza fel a lapokat feke­te védőrétegű gipszkartoncsavarral a tartó fa-keretre, a krémszínű oldalukkal kifelé. Hagy­jon 3 mm-nyi rést – de ne többet – a lemezek között. Széles pengéjű tömítő késsel vagy vakolókanállal minden oldalon nyomjon a rések­be 25 mm széles sávban tömítőanyagot. Amíg a tömítőanyag nedves, simítson tömítő-szalagot a résre úgy, hogy ne maradjanak alatta buborékok. 5 perc múlva kenjen rá a szalagra még egy réteg tömítőanyagot. Hoz­za egy síkba a lemezekkel, majd nedves, gyakran kicsavart szivaccsal távolítsa el a fe­lesleget, és simítsa le a széleket.

 

  • Miután a tömítőanyag megszáradt, vigyen fel még egy vékony réteget 25-30 cm széles­ségben, és a széleit törölje simára szivaccsal.

 

  • Festés előtt használjon egy vagy két ré­teg gipszkartonlemez-alapozót vagy szigete­lőt az egész falfelületen.

 

Új mennyezet

  • Ha a vakolt mennyezet annyi­ra felpúposodik, hogy már nem lehet kijavíta­ni, akkor gipszkartonlemezekkel is helyette­síthető. A régi mennyezet eltávolítása renge­teg piszokkal jár – sok por, szemét és törme­lék keletkezik. Minden bútort és egyéb beren­dezési tárgyat vigyen ki a szobából, nyissa ki az összes ablakot és viseljen régi ruhadara­bokat, védőszemüveget és védőmaszkot. Bi­zonyosodjon meg róla, hogy az állvány szilár­dan áll és ön biztosan helyezkedett el rajta.

 

  • A vakolat leszedéséhez és a lécek lefeszítéséhez a födémgerendáról használjon tom­pa vésőt vagy öreg csavarhúzót. Amikor az egész mennyezetet lefejtette, húzza ki az összes szöget, ami esetleg a födémgeren­dában maradt és kaparja le a vakolat marad­ványait.

 

Mérje meg a födémgerendák közepe közti távolságot. Ha a födémgerendák 40 cm távol­ságra helyezkednek el egymástól, 9,5 mm-es gipszkartonlemezt rakjon fel 3,5×25 mm-es gipszkartoncsavarokkal (előfúrás nélkül), vagy 30 mm-es galvanizált vakolatszegekkel; ha a födémgerendák távolabb vannak egy­mástól – 61 cm-ig – használjon 12,5 mm-es lapokat 3,5×35 mm-es gipszkartoncsavarok­kal, vagy 40 mm-es szegekkel. Minden lemez minden oldalát erősítse egy födémgeren­dához, tehát olyan méretet válasszon, ami megfelel a födémgerendák távolságának. Ha a mennyezet emeleti szobához tartozik, érde­mes szigetelő gipszkartonlemezeket használ­ni, a fóliával felfelé.

 

A gipszkartonlemez nehéz, ezért szüksé­ge lesz egy segítőre, aki feladja önnek a la­pokat. Amíg felerősíti, rögzítse a lemezt egy T alakú támasztékkal, ami a padlótól a pla­fonig ér. Kezdje a szoba egyik sarkánál, ver­jen be néhány szeget, hogy a lemez a helyén maradjon, majd szegezze hozzá az összes födémgerendához egymástól 15 cm-re, a szélektől legalább 1-1,5 cm-re elhelyezett szegekkel. Verje be teljesen a szeget, de óvatosan, hogy ne törje el a lemezt. Mindig hagyjon 3 mm rést a következő lemez előtt. A csavarokat ugyanilyen kiosztásban alkal­mazza.

 

A sor végénél lehet, hogy el kell vágni egy lapot. Ezt szabászkéssel vagy kis fogazatú fűrésszel végezze el, a krémszínű oldallal fel­felé. A levágott részt használja fel a követke­ző sor elején, így a lemezek lépcsősen he­lyezkednek el. Ha a lemezek pontosan illesz­kednek, vágjon el egyet középen, és azzal kezdje a második sort, majd rakjon utána egészeket – így meglesz a lépcsős elhelye­zés.

 

Ha az összes lemez felkerült, tömítse a ré­seket a falhoz hasonló módszerrel.
Tags :

About the Author

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük