Hőszigetelés – Tartsa a hideget kint, a meleget bent

A hatékony hőszigetelés, különösen ha meg­felelő légszigeteléssel párosul, akár felére is csökkentheti a fűtési költségeket – vagyis a szigetelésre költött pénz jó befektetés. Minthogy a padlástérben és hasonló helye­ken végzett hatékony hőszigetelés következ­tében a vízvezetékrendszer veszélyeztetett­sége megnő, a csövek és tartályok védelmé­ről külön kell gondoskodni.

 

Tetőtér

 • Itt kezdje a munkát, ugyanis a ház melegének akár 25%-a is megszökhet a te­tőn át. Először teremtsen biztonságos utat a padlás felé: ennek a legkézenfekvőbb esz­köze a padláslétra. Ha a padlás nincs padló­zattal burkolva, hidalja át erős deszkákkal a gerendákat, hogy ezeken tudjon hol járni vagy letérdelni. Sose lépjen teljes testsúlyá­val a gerendák közötti, léccel és gipsszel ki­töltött födémre, mert beszakadhat.

 

 • A tetőtérben két lehetőség kínálkozik a hő­szigetelésre: szigetelheti a padlót, de ha a padlást nemcsak tárolótérnek használja, ak­kor a szarufák alatt végezze el a szigetelést. A padló szigetelése biztosítja a legnagyobb hőmegtakarítást. A szarufák alatti szigetelés­től viszont az egész tetőtér meleg lesz, és ez a meleg olykor valóságos hőség lehet.

 

 • A leghétköznapibb szigetelőanyag a rend­szerint 40 cm széles tekercsekben kapható üveggyapotpaplan. Ez azonban tekintélyes súlyú, amit nem könnyű hazaszállítani és fel­vinni a padlásra. A legcélszerűbb 10 cm vas­tag paplan leterítése.

 

 • Mielőtt munkához lát, porszívózza fel az egész felületet, s egyúttal ellenőrizze, hogy nincs-e a faanyagban szú vagy kopogóbogár. Munka közben viseljen szűrőmaszkot, hogy ne lélegezze be a port meg az üveggyapotot, és húzzon ócska rongyokba bújtatott kesz­tyűt.

 

 • Ha a gerendák közötti távolság 40 cm-nél kisebb, panelvágó fűrésszel vágja méretre a még kicsomagolatlan, feltekercselt üveggya­potpaplant. Árulnak olyan paplant is, amely­nek fóliából vagy műanyagból készült alapré­tege van (ami megakadályozza a páralecsa­pódást a padlástérben). Ha nem ilyet vásá­rolt, szerezzen be fóliával erősített építési papírt vagy polietilént, és terítse a gerendák kö­zé, mielőtt az üveggyapotot elhelyezné.

 

 • A gerendák között tekerje ki az üveggya­potot, a tekercsek végeit hézagmentesen dol­gozza össze. A szigetelőanyagot a tetőpár­kányhoz közel helyezze el, de hagyjon 5 cm-es rést, hogy friss levegő is jusson a padlás­ra. A padlás csapóajtaját se felejtse el szige­telni. Az ajtó széleibe verjen széles fejű sze­geket, terítse be az ajtót üveggyapottal, majd a szegek köré tekert zsinórral rögzítse a gya­potot.

 

 • A tetőtér szigetelését más anyagokkal is elvégezheti, például vermikulittal, vagy törme-lékszerű ásványgyapottal, amelyet 10 cm vastagon szórnak a gerendák közé. Az egyenletes vastagságot saját kezűleg fabri­kált, hulladékfából készített „mélységmérő­vel” biztosíthatja. Az eszköz két vége két szomszédos gerendán nyugodjék, míg a kö­zépső része előre-hátra csúsztatásakor egyenletesen teríti szét a szigetelőanyagot.

 

 • A hideg vizes tartály alá ne tegyen szige­telést, és akkor az ott felfelé áramló meleg megakadályozza, hogy a tartályban megfagy­jon a víz.

 

 • Ha a padlás padozata helyett tetőszige­telése mellett dönt, a feladat egyszerű, fel­téve, hogy a cserepek alá bitumenréteget helyeztek el. A szigetelőanyagot a szarufák közé terítse, és szegek köré csavart zsinór­ral rögzítse. Szegezzen szigetelőlemezt vagy gipszkartont a szarufákra, és ügyeljen, hogy a lemezek a szarufa közepén érjenek össze.

 

 • Ha hiányzik a bitumenréteg, és a rések kö­zött a nappali fény beszűrődik, helyezzen víz­hatlan szigetelő, un. fekete papírt a szarufák közé, és rögzítse réz rajzszeggel a szarufa szélén. A munkát felülről lefelé haladva vé­gezze, s az egyes papírívek között legalább 10 cm legyen az átfedés.

 

 • A „fekete papír” alját feltétlenül vezesse ki a párkányra, nehogy az esővíz vagy az olva­dó hó a tetőtérbe csepegjen. Amikor ezzel a munkával elkészült, a szigetelést folytassa úgy, mint a bitumenréteggel védett tető ese­tén.

Üreges fal

 • Az üreges fal tömítése szakmun­ka, nem lehet házilagosan elvégezni. A szige­telést általában száraz törmelékkel vagy mű­anyag habbal végzik. Mindkettő jól véd, ha lelkiismeretes munkával helyezik el őket, bár a műanyaghab valamivel olcsóbb. A munkát általában egy nap alatt befejezik.

 

Tömör fal

 • A belső falak szigetelésére külön­leges szigetelő gipszkarton lapokat árusíta­nak – de felhelyezésük bonyolult feladat, mert le kell szedni hozzá a szegélylapokat, a pár­kánygerendákat meg a villanykapcsolókat és a dugaszolóaljzatokat. Másik megoldás, ha e falszakasz külső felét hornyolt lemezekkel vagy függőlegesen elhelyezett cserepekkel burkolja. Ez kisebb felfordulással jár, de gyakran drága mulatság.

 

Padló

 • A fából készült padló nem igényli a szi­getelést, hiszen a faanyag maga is jól szige­tel. Előfordul persze, hogy a régi fapadló rései között már átfütyül a huzat, és valamilyen burkolatra van szükség. Ez lehet nemezalá­tét, szőnyeg vagy egyik oldalán műanyag­habbal borított PVC. A betonpadló jóval hide­gebb, és „megeszi” a meleget. Jó szigetelője a parafa lap, a PVC vagy a szőnyeg, de a parketta is megfelelő védelmet nyújt.

 

Ablak

 • A súlyos függönyök elég jó szigetelők, de a huzat ellen legjobb a szigetelő ragasztó­csíkok felszerelése.
About the Author

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük