Centrifuga – Karbantartása, egyszerűbb hibák elhárítása

Minden centrifuga legfontosabb része a vil­lanymotor által forgatott perforált dob. A cent­rifuga fedelének felemelésekor a motor azonnal leáll és fékek lépnek működésbe, ame­lyek lelassítják és megállítják a dobot. Néme­lyik centrifugából a víz egy alul elhelyezett ki­folyón keresztül, pusztán a gravitáció hatásá­ra távozik, míg más, drágább típusokba erre a célra szivattyút építenek be, amely egy, a kád vagy mosogató szélére akasztható csö­vön keresztül üríti a vizet.

 

Szivárgás elhárítása a centrifugánál 

  • A szivárgást legtöbb­ször a szivattyú hibája, vagy pedig valamelyik tömlőjének a szakadása, illetve repedése, vagy a tömlő belső vége felerősítésének a la­zulása okozza. A szivattyúnál leggyakrabban a peremen lévő tömítést kell kicserélni. A szi­vattyú kiszereléséhez távolítsa el a hozzá ve­zető csöveket, húzza meg egy kicsit a hajtó-szíjat és fejtse azt le a csigakerék széléről, majd szedje ki a szivattyút a vázhoz rögzítő csavarokat és anyákat.

 

  • A szivattyú általában két részből áll, ame­lyeket a peremen áthaladó kisebb csavarok tartanak össze. Vegye ki a csavarokat és fe­szítse szét a két részt, de ügyeljen arra, hogy eközben ne sértse meg a peremek belső fel­színét. Kaparja le óvatosan a tömítés marad­ványait a peremek felszínéről. A tömítés cse­réje előtt nézze meg, nem kopott-e a lapátke­rék tengelye. Kivételéhez kalapáccsal és pontozóval üsse ki a tárcsa agyán keresztül rögzített csapszeget. Ha a lapátkerék kopott, cserélje ki.

 

  • Ha nem kap új tömítést, készítsen egyet. A lapátkerék visszahelyezése előtt mérje meg a szivattyúház belső átmérőjét, majd egy 2 mm vastag parafa tömítőlemezből vágjon ki egy ugyanilyen átmérőjű kört. Karimájával le­felé fordítva tegye erre rá a szivattyúházat és rajzolja körbe a csatlakozó felszín széle men­tén. Vágja ki a jelölés szerinti tömítést, és ügyeljen arra, hogy a csavarlyukak is ponto­san a megfelelő helyen legyenek. Kenje be a szivattyúház mindkét részének illeszkedő felszíneit tömítésragasztóval, végül szerelje össze a szivattyút. Ha a szivárgás továbbra is megmarad, a hibát valószínűleg egy ko­pott tömszelence okozza, így azt is feltétlenül ki kell cserélni.

 

Nem működő centrifuga szivattyú 

  • Ennek több oka is lehet: a szivattyú eltömődött, megrepedtek a be- vagy kivezető tömlők, illetve – szíjhajtá­sú típusoknál – elszakadt vagy nagyon laza a hajtószíj. Az eltömődést a szivattyú imént leírt szétszerelésével ellenőrizheti. A hajtószíj feszességét a tárcsa megszorításával szabá­lyozhatja. Bizonyos esetekben az új szíj fel­szereléséhez előbb le, majd ismét vissza kell szerelni a tárcsákat.

 

A centrifuga dob hibái

  • Ha a dob egyenetlenül és zajo­san forog, lehetséges, hogy ruhák gyűrődtek a dob és a centrifuga belső fala közé, vagy a fék nem engedett ki. Ha a dob forgá­sa nem áll meg, valószínűleg elkopott a fék­betét vagy meglazult a fékhuzal. A féket rendszerint beállíthatja, ha hozzáférhető he­lyen van, azaz legtöbbször a készülék alján. A fékhuzalhoz rendszerint két csavaranya tartozik: egy rögzítőanya és egy beállító-anya. Csavarkulccsal lazítsa meg a rögzítő­anyát, majd forgassa a beállítóanyát. Ha a fék feleslegesen fog, lazítsa meg a fékhuzalt, ha viszont nem áll le a forgás, húzza meg egy kicsit.

 

  • Ha a dob egyáltalán nem mozog, nézze meg, nem szakadt-e el a hajtószíj a motor és a dob között (amely azonban nem minden tí­pusnál szíjhajtású). Ha a centrifuga túlságo­san rázkódik, a ruhákat nem egyenletes el­osztásban helyezte el a dobban vagy pedig kopott a csapágy. Ha a motor sem működik vagy csak szakaszosan, akkor az hibásodott meg, vagy pedig elektromos hiba lépett fel valahol, például laza egy érintkezés vagy ki­égett egy biztosíték. Ha a motor a hibás, ja­víttassa meg vagy cseréltesse ki szakképzett villanyszerelővel vagy esetleg a gyártó szak­műhelyében.
Tags :

About the Author

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.