Csavarok – Szerelés csavarokkal; beszorult vagy rozsdás csavarok kilazítása

Használjon csavaros kötést, ha azt akarja, hogy az összekötés szilárd legyen, vagy ha olyasmit készít, amit később esetleg újra szét kell szerelnie – mondjuk fémvázas üvegházat vagy fa szerszámkamrát.

 

  • Fém alkatrészek, összeszereléséhez hasz­náljon gépcsavart, amely lehet négy- vagy hatlapfejű, egyenes vagy kereszthoronnyal ellátott, domború, hengeres vagy kúpos. Fa­anyagok egymáshoz rögzítéséhez hasz­náljon domború fejű, un. kapupánt -csavart, amelynek négyszögletes válla belesüllyed a fába, amely megakadályozza, hogy elfordul­jon a csavar az anya forgatásakor. Kapupánt ­csavarnál az anya alá, gépcsavaroknál pedig az anya és a csavarfej alá is tegyen lapos alátétet.

 

  • Fémrészek egymáshoz rögzítésekor az anyát az óramutató járásának irányában for­gassa. Használjon rugós vagy fogazott aláté­tet (vagy csavarmenet-rögzítő oldatot), ne­hogy a szorosan felcsavart anya kilazuljon. Mindig megfelelő méretű villáskulcsot hasz­náljon, nehogy a csavar feje vagy az anya megsérüljön, mert ez megnehezíti a szétsze­relést. Lehetőleg olyan csavarkulccsal – pél­dául csillagkulccsal vagy csőkulccsal – dol­gozzon, amelyik teljesen körülfogja a csavart és az anyát. Semmiképpen se használjon ha­rapófogót, csőfogót vagy állítható villáskul­csot. A csavar fejét rögzítse az egyik kulccsal – vagy csavarhúzóval, ha hornyolt feje van -, kézzel csavarja rá az anyát, majd csavar­kulccsal szorítsa meg.

 

Beszorult csavarok eltávolítása 

  • Ha az anya vagy a csavarfej sarkai már annyira el­koptak, hogy a csavarkulcs nem tud beleka­paszkodni, próbálkozzon a lehető legszorosabbra beállított, un. önzáró fogóval. Ha az­zal nem sikerül, reszelje simára az anya két oldalát, és használjon állítható csavarkulcsot (pl. franciakulcs).

 

  • A berozsdásodott csavarkötések csavarla­zító folyadékkal, esetleg könnyű olajjal a legtöbbször szétszerelhetők. A vegyszert vagy az olajat úgy hordja fel, hogy belefolyhasson a csavarmenetbe, majd legalább 10 percig hagyja rajta – vastag rozsda fellazításához még tovább.

 

  • A makacs anya végső megoldásként kala­páccsal és hidegvágóval távolítható el. A hi­degvágót helyezze szögben az anya valame­lyik sarkához, és az óramutató járásával ellen­kező irányban addig kalapálja, amíg eléggé ki nem lazul ahhoz, hogy kézzel, csavarkulccsal vagy önzáró fogóval le tudja csavarni.

 

  • Ha egy anyamenetes lyukba becsavart csavarnak letörik a feje, a törött csonk eltávo­lítására használjon az autóalkatrész- és szer- számüzletekben kapható csavarkihajtót. A ki­hajtó leginkább egy csavarhoz hasonlít, csak balmenetes és enyhén kúpos. A törött csavar átmérőjének kb. kétharmadával megegyező átmérőjű spirálfúróval fúrjon a csavarba olyan mély lyukat, amilyet csak lehet. A csavarki­hajtó csavaros végét a fejére helyezett csa­varkulccsal csavarja be a lyukba az óramuta­tó járásával ellenkező irányban. Forgás köz­ben a kihajtó menetei beleszorulnak a lukba, majd a betört csavar az óramutató járásával ellenkező irányban kezd forogni, vagyis ki­csavarodik.
About the Author

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük