Cipzár – A cipzár felerősítése és cseréje, a húzóka felújítása

A cipzárat a ruhán általában szegély alá teszik. A takaró (fedett) cipzárat csak a szegély egyik oldala fedi, a központi (középső) cipzárat pe­dig mindkettő. Takaró cipzárat gyakran hasz­nálnak szoknya vagy női nadrág oldalán. Ruha készítésénél hagyjon a cipzárnak elegendő helyet a szegély levarrásakor.

 

Takaró cipzár felerősítése 

 • Helyezze el a ru­hát színével lefelé. Azon az oldalon, amely majd átfedi a cipzárat, hajtsa alá a szegély­ráhagyást a varratvonal mentén, és rögzítse a hajtást férceléssel.

 

 • Hajtsa alá a másik szegélyráhagyást 3 mm-rel közelebb az anyag pereméhez, mint a varratvonal, és fércelje oda. Erősítse a cipzárat először ehhez az oldalhoz. Fércelje a hajtás alá színével felfelé. Majd varrja oda géppel, a fogakhoz közel, lentről felfelé ha­ladva, a cipzártalp segítségével. Távolítsa el a fércöltéseket.

 

 • Fektesse az átfedést a cipzárra úgy, hogy érintse a varratvonalat, és fércelje a cipzár másik felét is a helyére. Majd varrja le géppel (a ruha anyagán keresztül), először a cipzár alján lévő szalagot, majd magát a cipzárat lentről felfelé.

 

Központi cipzár felerősítése 

 • Fordítsa ki a ruhát. A szegélyráhagyást hajtsa vissza és vasalja le mindkét oldalon. Varrja össze a két szegélyt, hogy ideiglenesen illeszkedjenek.

 

 • Tegye a cipzárt a helyére, színével lefelé. Igazítsa a szalagokat a hasíték tetejéhez, a fogakat pedig az összeillesztett szegélyszé­lekhez.

 

 • Gombostűvel rögzítse a cipzárat a helyére, és fércelje oda mindkét oldalán. Majd varrja végig géppel, közel a fogakhoz. Először a szalag alját varrja le, majd haladjon lentről fel­felé mindkét oldalon. Távolítsa el a fércölté­seket és az ideiglenes varrást.

Cipzárcsere nadrágon 

 • Fejtse fel a cipzárt az övrészhez és hasítékhoz fogó öltéseket, és távolítsa el a cipzárat. Fércelje az új cipzár egyik felét a helyére, a behajtott szegély és a mögötte rögzített hajtóka közé, és illessze a szalagját az övrészbe. Gépelje ezt az oldalt a helyére, lentről felfelé haladva, majd távolít­sa el a fércöltéseket.

 

 • Fordítsa ki a nadrágot. Illessze a másik cipzárszalagot is az övrész alá, és fércelje a cipzárnak ezt az oldalát is a helyére, 1-1,5 cm-re a hajtóka szegélyétől. Varrja le kézzel a két szalag végét a cipzár alján, majd fordít­sa vissza a nadrágot, és hátraöltéssel varrja végig kézzel a férceit oldalt, közel a fogakhoz. Távolítsa el a fércelést.

 

 • Végül készítsen díszöltést az övrészen, a cipzár mindkét oldalán, majd a húzózár alsó végén az ülepnél, a nadrág elülső részén.

 

Cipzárcsere szoknyán 

 • Fejtse fel az övrészt 2-3 cm-nyire a régi cipzár valamelyik oldalán, majd a cipzár mindkét oldala mentén. Vegye ki a cipzárt.

 

 • Gombostűzze az új cipzárt óvatosan a he­lyére, és fércelje oda a két oldala és az alja mentén. Majd varrja össze a két szegélyt la­zán, hogy ideiglenesen a helyükre kerüljenek. Távolítsa el a gombostűket, és ellenőrizze, hogy a szegélyek élei változatlanul összeér­nek-e. A szoknya színén gépelje végig a cip­zár alját és felfelé a két oldalát. Távolítsa el a fércöltéseket és az ideiglenes varrást.

 

 • Fordítsa ki a szoknyát. Csúsztassa a cip­zár felső végét az övrész alá, és szegje be az övrészt belül és kívül. Hátraöltéssel rögzítse a cipzárat a cipzár alján, majd varrja a szalag szélét a szegélyhez. Vasalja le a szegélyt.

 

Húzóka felújítása 

 • Ha az erszény vagy útitáska cipzárjának foga behúzás után szét­jön, de nem látszik sérültnek, akkor a húzóka valószínűleg elhasználódott, és nem képes szilárdan egymásba illeszteni a fogakat.

 

 • Előfordulhat az is, hogy a húzóka felső és alsó része kissé szétvált. Vigye el cipzárat bőr- vagy kézművesboltba, és keressen olyan húzókát és megállítót, amelyik illik a ré­gi helyére. Ha nincs, akkor próbáljon régi, el­nyűtt táskát találni, amelynek cipzár húzókáját és – megállítóját le tudja szerelni, és pótlás­ként hasznosíthatja.

 

 • Szerelje le csavarhúzó segítségével a megállítót a régi cipzár aljáról. Húzza le a ré­gi csúszókát, és vegye le a cipzárról. Csúsz­tassa az új húzókát a fogakra a cipzár alján, és részben húzza fel a cipzárt. Illessze az új megállító tüskéit a régi lyukakba, és hajlítsa vissza kis csavarhúzó segítségével az anyag másik oldalán.

 

JAVASLAT Ha a cipzár beragadt, fogjon vat­tacsomót, és kenje be egy kevés szappannal vagy gyertyaviasszal a szomszédos fogakat. Mozdítsa a húzókát gyengéden hátra majd előre, amíg az akadály el nem hárul és a húzóka szabadon nem csúszik.
About the Author

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük