Házi szennyvíztisztító medence – Működése és típusai

Az elmúlt időszakban fokozottan előtérbe ke­rültek a környezetalakítási, – védelmi kérdé­sek. Ennek sajátos területe a talaj- és a talaj­vízvédelem. Az emberi tevékenységek so­rán keletkező szennyvizek (ezen itt csak a házi szennyvizeket értjük) kezelése, elveze­tése mindig is gondot jelentett. Ha olyan terü­leten kíván építkezni, ahol nem épült még ki a zárt, vezetékes szennyvízelvezető csator­na, ott más megoldást kell kitalálnia. E feladat megoldására alkották meg az un. közműpót­ló berendezésekkelamelyek az idők folyamán fokozatosan tökéletesedtek.

 

Közvetlen elvezetés A közelben található élővízbe (patak, folyó, tó stb.) történő beve­zetés. Csak kis mennyiségben, ritkán lakott területeken használták. (Budapest szennyvi­zeinek több mint fele ma is így jut a Dunába.)

 

Emésztőgödör A szerves szennyvíz a téglá­ból épített, hézagosán rakott gödör oldalfalán és nyitott fenekén keresztül a talajba szivá­rog. Ma már sehol sem engedélyezik.

 

Szennyvízgyűjtő medence A környezet (ta­laj, talajvíz stb.) megóvására alakították ki. A zárt medencében összegyűjtött szennyvi­zet az erre a célra szakosodott vállalkozás szakemberei kiszivattyúzzák és zárt tartályos járművel az erre a célra kijelölt helyre szállít­ják. (Ez az un. „szippantás”.) A medence ké­szülhet zárt, sorosan falazott téglából, beton­ból, acélból stb. Térfogata 6-10 m3 legyen.

 

Szennyvíztisztító kisműtárgyak Az elmúlt évtizedben kezdett elterjedni. A rendszer lé­nyege az, hogy több kis medencét kötnek össze. Az első medence a gyűjtő, ide folyik be a keletkezett szennyvíz. A kővetkező medencében található a legfontosabb elem: az eleven iszap. A baktériumtenyészet a ráfolyó szennyvíz lebontását végzi, itt épül le annak a szervesanyag-tartalma. A harmadik meden­ce az utóülepítő. A negyedikben helyezték el a szellőző ventilátort, amely biztosítja a le­bomláshoz szükséges mindenkori levegő­mennyiséget. Az utóülepítő medencéből kifo­lyó víz tisztasága már olyan, hogy az közvet­lenül vezethető élővízbe. A fenti elmélet alap­ján kialakított berendezésével ma már egyre több gyártó cég jelentkezik a piacon.

 

Ahol gondot jelent a tisztított víz -rendszer elhelyezése, ma is a szikkasztás valamelyik módszerét alkalmazzák.

 

A szennyvíz gyűjtő-tároló-tisztító medence létesítéséhez építési engedélyt kell kérnie. Az engedély kiadását megelőzően az építési ha­tóság kikéri az illetékes közegészségügyi szakigazgatási szerv, az Állami Népegész­ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szakvéle­ményét.
Tags :

About the Author

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük