Kőművesmunka – kisebb építési munkálatok alaptechnikáinak elsajátítása

A kőművesmunka szakértelmet igénylő mes­terség, ezért nagyobb vállalkozás, például egy toldaléképület felhúzása már meghaladja a legtöbb amatőr képességeit. De olyan ki­sebb munkálatokat, mint például kerti fal épí­tése, egy átlagos ezermester is nyugodtan el­vállalhat. Mielőtt azonban nekilátna, meg kell ismernie a rendelkezésre álló téglák fajtáit és méreteit, a szükséges szerszámokat és a kü­lönböző falazási módokat.

 

Téglafajták és -méretek: a legolcsóbb a má­sodosztályú tégla, amelyet csak olyan helyen használhat – hacsak nem vakolja be -, ahol a fagy nem károsítja. Külső munkákhoz első osztályú téglát, míg tartós, vízhatlan burkolat kialakítására nagy szilárdságú téglát hasz­náljon.

 

A szabványos tégla: 250 mm hosszú, 65 mm magas és 120 mm széles. A tégla kisebb oldalát fejnek, a hosszú oldalát pedig fúrónak hívják. A tégla szükség szerint keresztben, esetleg hosszában darabolható.

 

Kötésfajták: 

  • Minden téglafalat kötésbe kell rakni, ami azt jelenti, hogy a téglákat úgy te­gye egymásra, hogy a szerkezet minden része egyforma szilárdságú és tartós legyen. Az egyes téglarétegeket sornak hívják; az egymás feletti sorok lépcsőzetesen eltolt füg­gőleges fugái áthidalják az alattuk lévő sorok fugáit, hogy a terhelés egyenletes legyen.

 

  • Az egy tégla széles, féltégla-falként ismert falhoz használt legegyszerűbb kötés a futó­soros falazat, amelyet azért hívnak így, mert a téglákat a végükkel rakják egymás mellé úgy, hogy a futó oldaluk látszódjék. A két tég­la vastagságú, teljes téglafalnak nevezett falakat vagy az egy sorban felváltva futókat és fejeket mutató téglákkal rakott flamand kötés­sel, vagy az egy sor fejjel váltakozó három sor futóból álló angol kötéssel készítik.

 

  • Tetszetős kerti fal építhető méhsejtfalazással, amely alapvetően futósoros falazat, csak a téglák között rések vannak.

 

 

Szerszámok

  • A habarcs elterítésére kőmű­veskanalat, oldalának megtartásához pedig gyakran habarcstartó deszkát használnak. Ez utóbbit saját maga is elkészítheti egy 30 cm oldalú, négyzet alakú furnérlemezből, amely­re 2,5 cm-es léceket szegez, hogy könnyebb legyen tartani. Ha a téglasorokat 60 cm-esre vagy ennél magasabbra kell rakni, olyan szin­tezőre is szüksége lesz, amelyen külön bubo­rék jelzi a vízszintes és a függőleges síkot. A fal két végéhez levert karók közé feszítsen vezetőzsinórt.

 

  • Egyes helyeken el kell vágnia a téglákat, amihez 120 mm széles kőművesvésőre és nagyfejű kalapácsra van szüksége.

 

Falazás: 

  • Ha futósoros falazattal kb. 1,2 m ma­gas kerti falat húz fel, a falnál háromszor szé­lesebb, de legalább 45 cm mély alapra van szükség. Az alapot töltse ki 1 rész cementből és 4 rész vegyes adalékanyagból álló be­tonnal.

 

  • Amikor a beton megkötött, hordjon rá egy réteg habarcsot, és kőműveskanállal simítsa kb. 2 cm vastagra, amit majd a tégla súlya 1 cm-re nyom össze. A tégla egyik végére kenjen habarcsot, és a legnagyobb oldalával lefelé rakja le. Ugyanilyen vastagon kenje be habarccsal a következő tégla végét, és rakja az első tégla mellé. A kőműveskanál nyelével ütögesse a helyére. Rakja tovább a sort, és közben gyakran vízszintezzen.

 

  • A következő sort egy fél téglával kezdje. A tégla értelezéséhez legnagyobb oldalára fektesse le a téglát, majd vonalzóval és ce­ruzával jelölje be a felezővonalat. A véső nyelét kissé ferdén tartva helyezze a vonalra az élét, és a nagyfejű kalapáccsal erőtelje­sen üssön rá. A téglának pontosan ketté kell törnie. A kőművesek a tégla darabolását olyan kalapáccsal végzik, amelynek vésőéle van.

 

  • Az elsőhöz hasonlóan rakja le a második sort, közben a kőműveskanállal terítsen ha­barcsot az előző téglasorra. Egy-egy sor lera­kása után a kőműveskanál élével kaparja le a fugákról a felesleges habarcsot. Mielőtt a habarcs megkötne, egy meghajlított cső­darabbal simítsa el a fugákat. A zárósorba előre gyártott beton fedőlapokat rakjon, ame­lyek megvédik a falat az időjárás viszontag­ságaitól.

 

  • A legfeljebb 1,2 m magas, fél tégla vastag­ságú kerti falat a két végén és 2 m-enként támpillérekkel támassza meg. Ezeket úgy ké­szítheti el, hogy végükkel a fal felé fordítva egymás mellé lerak két téglát, majd váltott sorokban ezekre keresztben teszi a téglákat. A lépcsőzetes fugákhoz használjon háromnegyed és fél futókat.
Tags :

About the Author

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük