Hasznos tudnivalók
Címlap Ellenőrzések, beállítások Ellenőrzés, beállítás Kályhák - Szilárd tüzelőanyagú fűtőberendezések

Kályhák - Szilárd tüzelőanyagú fűtőberendezések

A szilárd tüzelőanyagú fűtőberendezéseknek két típusuk van: az egyik a hőtermelés mel­lett főzésre és háztartási meleg víz szolgálta­tására is alkalmas, a másik - amely vagy fá­val vagy többféle tüzelőanyaggal használha­tó - elsősorban fűtésre és néha meleg víz előállítására szolgál, de akár központi fűtési rendszerek kazánjaként is működtethető.

 

Mielőtt bármelyik típust megvenné, ellen­őriztesse, hogy megfelelő, ép kéménye vagy kürtője van-e. Régebben épült házak eseté­ben nagyon valószínű, hogy ki kell béleltetnie a kéményt. Legjobb, ha az ellenőrzést ké­ményseprő szakemberrel végezteti el.

A fával vagy vegyes tüzelőanyaggal műkö­dő kályha igen vonzó lehetőség, különösen akkor, ha megfelelő minőségű tűzifát is tud hozzá szerezni.

A kályhát a kéménypillér előtt helyezze ei, mivel így hasznosul a sugárzó hő legnagyobb része. A kályhának vízszintes kő-, tégla- vagy csempézett felületen kell állnia. A füstcső ál­talában egy függőleges csővel csatlakozik a kémény aljához, vagy pedig a kémény ol­dalába kötik be vízszintesen. A bekötésnél használhatnak függőleges zárólemezt is.

A kályhát a rendelkezésre álló hely, illetve a tűztér nagysága alapján válassza ki. Ügyel­jen arra, hogy a füstcső legalább 10-15 cm-rel nyúljon túl a vízszintes zárólemezen; füg­gőleges zárólemez esetében viszont a füst­cső vége és a kémény hátsó fala között leg­alább 15 cm távolságnak kell maradnia.

A szilárd tüzelőanyagú fűtőberendezések­nél a kéményen át távozó levegőt friss leve­gővel kell pótolni. Igaz ugyan, hogy ez rend­szerint természetes úton, az ajtók és ablakok hézagain keresztül is megtörténik, célsze­rűbb azonban, ha a lakás huzatszigetelését megjavítja, a levegő pótlásáról pedig a kály­ha mellett a falban kialakított légbeeresztő nyíláson vagy a padlóban kiképzett szellő­zőrácson keresztül gondoskodik. Ez egyben a füstöléssel kapcsolatos gondokat is meg­oldja.

A kályhából rendszeresen el kell távolítani a fahamut, de nem szabad elfelejteni, hogy a fa legjobban 2-3 cm-es vagy még vasta­gabb hamurétegen ég. Szén vagy brikett használatakor naponta tisztítsa ki a tűzteret. A kéményeket évente legalább egyszer tisztíttassa ki.

 
YouCMSAndBlog Module Generator Wizard Plugin
Internet.wyw.huIngyenweblapok.hu-Ingyenes weblap sablonokItems.hu LinkgyűjteményItems.hu LinkgyűjteményKatalógusHun-Web LinkekLinkBank Linkkatalógus LinkgyűjteményLinkajánlóHobbi, szabadidő linkekBelföldi és külföldi szállás és apartmanLinkgyár linkkatalógus Linkelő linkgyűjteményLinkgyüjtemény