Akkumulátor- Gépkocsi-akkumulátor karbantartása és töltése

Az akkumulátor élettartamát nagymértékben befolyásolja a megfelelő karbantartás. A jobb teljesítmény érdekében rendszeresen – leg­alább havonta egyszer – ellenőrizze az elektro­litszintet és a kábelsarukat…

Ha a folyadékszint túl alacsonyra süllyed, ha a saruk meglazulnak vagy korrodálódnak, az akkumulátor nem töltő­dik fel teljesen, végül kimerül, és még az indí­tómotort sem tudja megforgatni.

 

A folyadékszint ellenőrzése:

 • Az akkumulá­torfolyadék – vagy elektrolit – kénsav és desz­tillált víz keveréke. Szintje akkor megfelelő, ha éppen ellepi az akkumulátorlemezeket, ami az akkumulátor tetején lévő töltőnyílásokon át el­lenőrizhető. Egyes akkumulátorokat teljes élettartamukra lezárnak, ezért sohasem kell utántölteni őket; többségükben azonban idő­vel csökken az elektrolitszint, ahogy a folya­dékban lévő víz elpárolog

 

 • Az akkumulátor ellenőrzéséhez és utántöl­téséhez a cella fedelén lévő betöltőnyílások­ról vegye le a sapkát vagy záródugót, és a gyógyszertárakban vagy benzinkutaknál kap­ható desztillált vízzel töltse fel a megfelelő szintig. Némelyik akkumulátor külső felén fo­lyadékszintjelzővel ellátott átlátszó műanyag burkolat van. Ügyeljen rá, nehogy az elektro­lit a testére vagy a karosszériára fröccsenjen, mert maró hatású! Ha ez mégis megtörténik, bő vízben azonnal mosakodjon meg, és ön­tözőcsővel mossa le az autót. A cellák lezá­rása előtt ellenőrizze, hogy a sapkán vagy zá­ródugón lévő szellőzőnyílások nincsenek-e eldugulva. Ha igen, vékony drótdarabbal tisz­títsa ki őket.

 

 • Meleg időben gyakrabban – általában két­hetenként – ellenőrizze az akkumulátort, mi­vel ilyenkor a folyadék gyorsabban párolog­hat. Ha valamelyik cellában, a többiektől elté­rően, jobban csökken a folyadékszint, az a cella valószínűleg hibás, és lehet, hogy az egész akkumulátort ki kell cserélni. A cellák ugyanis összeköttetésben állnak egymással, és ha az egyik tönkremegy, akkor az akkumu­látor nem töltődik fel. Ha hirtelen a szokásos­nál több utántöltésre van szükség, lehet, hogy az akkumulátor túltöltődik. Autóvilla­mossági szakemberrel ellenőriztesse a töltő áramkört.

 

 

A kábelsaruk ellenőrzése:

 • Az akkumulátor­sarunak számos típusa létezik, de mindegyik­re ugyanaz a szabály vonatkozik – a saru és az akkumulátorpólus egymással érintkező fe­lületeinek szennyeződés- és korróziómentes­nek kell lenniük, és a sarut erősen rá kell szo­rítani a pólusra.

 

 • A pólusokon kialakuló porszerű lerakódást ecettel távolítsa el, majd dörzsvászonnal vagy drótkefével tisztítsa meg a fémet. A sa­rupofákat dörzsvászonnal vagy kis, finom re-szelővel tisztítsa meg. A pólusokat és a saru­kat a sóképződés és a korrózió csökkentése végett kenje be savmentes vazelinnel (zsírt ne használjon), majd a sarukat szorosan he­lyezze vissza.

 

Az akkumulátor töltése:

 • A gyakori éjszakai vagy rossz időjárásban megtett rövid utakon a gépkocsi fényszórója, ablaktörlője és fűtő­készüléke több energiát vehet fel az akkumu­látorból, mint amennyit a motor generátora pótolni tud. Az akkumulátor ilyenkor annyira kimerülhet, hogy nem képes megforgatni az indítómotort. A kimerülés egyértelmű korai je­le, ha az indítómotor csak lassan forgatja a motort. Ha az ellenőrzés során a csatlakozást épnek találja, vegye ki az akkumulátort, és töltesse fel egy szerelőműhelyben, vagy tölt­se fel otthon.

 

 • Az autóalkatrész-üzletekben többféle ak­kumulátortöltő kapható. Olyat vásároljon, amelyen magas és alacsony töltőáram-erős­ség is beállítható, és árammérővel van fel­szerelve, amely működés közben mutatja a töltőáram erősségét. A töltés megkezdése előtt vegye le a cellákról a sapkát vagy a zá­ródugót, hogy az elektrolitban töltés közben fejlődő gáz elszökhessen; szűk vagy szellőzetlen helyiségben ne töltsön akkumulátort -egy szikrától is begyulladhat a gáz!

 

 • A legtöbb akkumulátor kapacitása 48 am­peróra – ami azt jelenti, hogy 48 ampert szol­gáltat egy óra alatt, 4 ampert 12 óra alatt, és így tovább. Tehát 2 amperes töltéserősségnél 24 órára van szükség ahhoz, hogy a teljesen lemerült akkumulátor újra feltöltődjön. Vész a nagy, 10 amperes erősség 30-60 perc alatt annyira feltölti az akkumulá­tort, hogy be tudja indítani az autót. A gyako­ri nagy erősségű töltés azonban tönkreteheti az akkumulátort – ezért jobb, ha kisebb erős­séggel tölti több órán, esetleg egy éjszakán át. A gyártó utasításait követve szükség sze­rint állítsa be a töltőt nagy vagy kis áramerős­ségre. Az akkumulátorhoz csatlakozó kábele­ket oldja ki, és – ha lehet – vegye ki az akku­mulátort a kocsiból. A töltőberendezés nega­tív kivezetésén (fekete kábel) lévő krokodilcsi­peszt csatlakoztassa az akkumulátor negatív (-) pólusához, a pozitív kivezetést (vörös kábel) pedig a pozitív (+) pólushoz. Dugja a töltő hálózati kábelét egy 13 amperes aljzat­ba, és kapcsolja be. Egyes töltők automatiku­san kikapcsolnak, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődik – ami igen előnyös. Máskü­lönben ezt az eltelt órák számával állapíthatja meg, és úgy, hogy savsűrűségmérővel ellen­őrzi az elektrolitot. Bármelyikről is van szó; mindig áramtalanítsa a töltőt, mielőtt leveszi a csipeszeket, és újra beköti az akkumulátor kábeleit.

Ellenőrzés savsűrűségmérővel:

 • A savsűrű­ségmérő egy üvegcső, amelynek egyik végén gumilabda, a másik végén gumicső van, be­lül pedig egy úszó – az autóalkatrész-üzletek­ben olcsón beszerezhető. Az elektrolit fajsú­lyának mérésével ellenőrizze az akkumulátor töltési szintjét. Nyomja össze a gumilabdát, és dugja a csövet az egyik cellába. Engedje el a gömböt, hogy megfelelő mennyiségű fo­lyadékjusson a csőbe ahhoz, hogy megemel­je az úszót. Az úszó talpánál lévő fokbeosz­tást olvassa le a csőben lévő folyadékszint magasságában. Ha az érték 1,28 kg/dm3, akkor az akkumulátor teljesen fel van töltve; a félig feltöltött akkumulátor savsűrűsége 1,23 kg/dm3; ha 1,13 kg/dm3 alatt áll, az akkumu­látor teljesen kimerült.

 

 • Ismét nyomja meg a gumilabdát, hogy az elektrolitot visszaengedje a cellába, majd egyenként ellenőrizze a többi cellát is. Az egymáshoz viszonyított értéküknek 0,04 ér­tékhatáron belül kell lennie, minden más ér­ték tönkrement cellát jelez.

 

 • Amikor az akkumulátort visszahelyezi az autóba, először mindig a táppólust csatlakoz­tassa. A legtöbb modern gépkocsit negatív földelőrendszerrel látják el, tehát először a pozitív pólust kell csatlakoztatni; egyes ré­gebbi típusokban pozitív földelőrendszer van, ebben az esetben a negatív pólust kell elő­ször csatlakoztatni.
Tags :

About the Author

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük