Dugaszaljzatok és kapcsolók,elektromos kapcsolók és konnektorok – Ellenőrzésük és javításuk

Dugaszaljzatok hordozható villamos fogyasz­tók (6 és 10 A áramerősségig), lámpák és ké­szülékek bontható csatlakoztatására alkalma­sak a készülékhez tartozó villás dugó segít­ségével. Lehetnek falba süllyesztett, falon kí­vüli, kétsarkú (fázis- és nullavezető) és két-sarkú védőérintkezős (föld) kivitelűek. Ha egy dugaszaljzat tapintása meleg, vagy nem működik a beledugott, máshol kifogásta­lanul használható készülék, ellenőrizze, hogy nem hibásodott-e meg a csatlakozás.

 

  • Ha a csatlakozóaljzat fedőlapja eltört vagy megrepedt, cserélje ki, de addig se használ­ja. Áramütést vagy tüzet okozhat, ha valami hozzáér a belső vezetékekhez.

 

Az új konnektor felszerelése

  • Mielőtt bele­kezdene a munkába, kapcsolja ki az adott áramkörben vagy az egész lakásban az áramellátást.

 

  • Ha a vezetékek végén a szigetelés megfeketedett vagy eltört, vágja le, és 15-20 mm hosszan hántsa le a szigetelést a mögöttes, sértetlen darabról. Használjon éles kést vagy erre a célra való csupaszolló ollót. A dobozban két vagy három vezetéket talál. Ha kettőt, ak­kor a szigetelésük fekete és kék színű lehet, ám nincs jelentősége, hogy melyik érintke­zőhöz köti. Három vezeték esetén az egyik bizonyosan sárga-zöld csíkozású; ez a föl­delés, amelyet a megfelelően jelölt helyre kell kötnie, a másik kettő bekötése között nincs különbség. A csatlakoztatásnál ne húz­za meg túlságosan a csavarokat, mert ez könnyen a műanyag váz vagy burkolat meg-repedését okozhatja.

 

FIGYELMEZTETÉS!

  • E munka elvégzésekor mindig tartsa be az erősáramú elektromos szerelésekre vonatkozó hazai hatályos elő­írásokat!

 

Villanykapcsolók

  • A villanykapcsolók is le­hetnek fal síkjába süllyesztettek vagy falon kí­vüliek. A régi forgócsapos helyett ma már csak billentyűs kivitelűek vannak. Többféle rendeltetésük lehet (egysarkú, kétsarkú, két áramkört egymás után kapcsoló csillárkap­csoló, a lámpahelyet különböző helyről kap­csoló alternatív kapcsoló).

 

  • Vásárláskor a cserélendő kapcsoló felada­tát közölni kell. A sérült kapcsolót haladéktalanul cserélje ki, és addig is ügyeljen, hogy senki se érint­hesse meg a vezetékeket! A repedéseken behatolhat a pára, és ilyenkor az egyébként biztonságos műanyag felületek érintése is ve­szélyes lehet. A régi kapcsolót kicserélheti fényerő-szabályozósra vagy olyanra, amelyik érintésre, esetleg hangra működik. A szerelés megkezdése előtt feszültségmentésítsen. A sérült kapcsolót csavarozza ki, majd cserélje ki az újra, és rögzítse a he­lyén anélkül, hogy túlságosa
Tags :

About the Author

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük