Gázszivárgás -Mi a teendő, ha gázszagot érez?

Ha gázszagot érez vagy szivárgást sejt, azon­nal oltsa el a cigarettáját és minden más nyílt lángot, így az őrlángot vagy a gyertyát is. A szobában kapcsoljon ki minden elektromos készüléket (például porszívót); ne kapcsoljon ki vagy be villanykapcsolót, és akadályozza meg, hogy a kapucsengőt bárki megnyomhas­sa (ragassza le a nyomógombot). Bármilyen elektromos kapcsoló működéséből származó szikra berobbanthatja a gázt. Nyisson ki min­den ajtót és ablakot, és hagyja is nyitva, hogy a gázszag kiszellőzzön a helyiségből.

 

  • Ellenőrizze, hogy nem maradt-e nyitva vé­letlenül egy gázcsap, vagy nem aludt-e ki va­lamelyik gázfúvóka vagy az őrláng. Ha a gáz­csap nyitva maradt, vagy szivárogna, zárja el, és hagyja el a helyiséget, míg elillan a gáz.

 

Ha semmilyen gázkészülék

  • nem maradt bekapcsolva, és továbbra is gázszagot érez, akkor elképzelhető valamilyen rejtett szivár­gás. Zárja el azonnal a gázcsapot a mérőórá­nál, és hagyja el a házat. Azonnal hívja a Fővárosi Gázművek éjjel-nappal működő hi­babejelentőjét (tel.: 334-4040), vagy a vidéki kirendeltségek hasonló szolgáltatását. Tájé­koztassa a szomszédokat is a történtekről. Maradjon mindvégig a házon kívül, amíg a szivárgást fel nem derítették és a hibát el nem hárították, valamint a gázszag meg nem szűnt. Miután a gázszerelők távoztak, győ­ződjön meg arról, hogy nem hagyták-e nyitva valamelyik gázcsapot, és csak ezután gyújt­sa meg az őrlángot.

 

  • Semmi esetre se próbálja meg saját maga megjavítani a gázkészülékeket vagy – csöve­ket. A törvény értelmében az ilyen típusú ja­vításokat csak szakirányú végzettséggel ren­delkező szakember végezheti el. Új vagy használt készülék beszerelését is mindenkor szakemberre bízza, és a készülékeket rend­szeresen szervízeltesse.

 

Palackozott gáz

  • A cseppfolyósított propán­ vagy butángázt (PB-gáz) henger alakú fém­tartályokban árulják hordozható gáztűzhe­lyekhez, lakókocsikhoz, hajókhoz, és ez ugyanolyan robbanékony és mérgező, mint a vezetékes gázok. Ha szivárgást sejt, oltsa el cigarettáját és minden más nyílt lángot, zárja el szorosan a hengeren lévő szelepet, majd nyissa ki az ajtókat és ablakokat. Ellenőrizze, hogy a csatlakozások mindenütt szorosan il­leszkednek-e (csavarkulccsal, és ne a saját kezével), nézze át a gumitömlőket, nem ko­pottak vagy szakadtak-e, és cserélje ki, ha rossz állapotban vannak. Ne gyújtson be semmilyen elektromos készüléket és ne kap­csoljon fel semmilyen kapcsolót, amíg a gáz­szag el nem oszlik. Szivárgás után szellőz­tesse ki az alsóbb rétegeket is – hajó eseté­ben például a hajófeneket.

 

JAVASLAT! Gumicsövet kenje végig szap­panos vízzel, miközben a készülék be van kapcsolva. A buborékok jelzik a szivárgást!
About the Author

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük