Gyújtógyertyák – Tisztítás, hézagbeállítás, beszerelés

Autójának gyújtógyertyáit ajánlatos 8-10 ezer km-enként ellenőrizni és megtisztítani, 15-20 ezer km megtétele után pedig újakra cserélni. Mindig a gépkocsi gyártója által előírt típusú gyújtógyertyát használjon.

Az autók többségéhez 14 mm-es menetát­mérőjű gyertyák valók (bár vannak 10, 12 és 18 mm-es típusok is). Ezek ki- és beszerelé­séhez megfelelő méretű gyertyakulcsra van szükség; másfajta csavarkulcs használatával ne is próbálkozzon.

 

A gyertyakulcs belsejében gumihüvely van, amely megtartja a kulcsot a gyertyán, így kisebb az esélye annak, hogy a szerszám el­ferdül és megrepeszti a gyertya kerámiaszi­getelését. Nehezen hozzáférhető gyújtógyer­tyákhoz használjon kardáncsuklós gyertya­kulcsot.

 

A gyújtógyertyák kiszerelése Ha szüksé­ges, először jelölje meg a gyertyakábeleket (például egy-egy darab szigetelőszalaggal, amelyre ráírja, hányadik gyertyához fut a ve­zeték). A műanyag pipánál – és nem a veze­téknél – fogva húzza le a kábelek végét a gyújtógyertyákról, majd puha ecsettel tiszto­gassa meg a gyertyák tövének környékét.

 

Tegye a gyertyakulcsot a gyújtógyertyára, nyomja rá addig, amíg erőltetés nélkül tudja, és ügyeljen arra, hogy egyenesen álljon. A ki-csavarásnál egyenletes erővel dolgozzon; ha rángatja a kulcsot, megsérülhet a gyertya.

 

 

Tisztítás

  • Azokat a gyújtógyertyákat, amelye­ken porszerű lerakódás van, a legjobban ho­mokfúvással tisztíthatja meg. Az autószerelő műhelyekben általában van ehhez szükséges berendezés, és el is végzik a gyertyák meg­tisztítását, de ha saját maga szeretné meg­csinálni, autó felszerelési szaküzletekben ho­mokfúvó készüléket is vásárolhat.

 

  • Ha a gyertyák nem túl szennyezettek, az elektródákat finom, vékony reszelővel vagy szilícium-karbid bevonatú körömreszelővel is letisztíthatja. A piszkos menetet puha, réz drótkefével tisztogassa meg. Törölje át a gyúj­tógyertyát paraffinolajba mártott ronggyal. Ügyeljen arra, hogy a kerámiaszigetelés is tiszta legyen, máskülönben az áram rövidre záródhat az érintkező és a gyertya teste kö­zött.

 

Hézagbeállítás

  • A gyújtógyertya elektródái közötti hézagnak mindig a gyártó által előírt nagyságúnak kell lennie. Ha túl nagy a hé­zag, kihagyhat a motor; a túl kicsi hézag pe­dig teljesítményromlást okozhat.

 

  • A hézag beállításához legjobb célszerszá­mot használni – l. az ábrát. Ha nincs kéznél ilyen szerszám, egy kis fogó vagy csavarhú­zó is alkalmas lehet a hézag tágítására.

 

  • A hézag nagyságát hézagmérővel ellen­őrizheti (ilyen eszköz például a beállítószer-számon is van). A hézag akkor pontos, ha a hézagmérő könnyen, enyhe ellenállással csúsztatható az elektródák között. A hézag ellenőrzésekor mindig tartsa a szeme magas­ságában a gyertyát, hogy a hézagmérő a középelektródához képest pontosan merőle­gesen álljon.

 

A gyújtógyertyák visszaszerelése

  • Ha a gyújtógyertyának csavaros érintkezője van, ellenőrizze, hogy az nem mozog-e a kerámia-szigetelésben. A gyertyákat kézzel csavarja vissza és nagyon vigyázzon, hogy ne sértse meg a menetet.

 

  • A gyújtógyertyák meghúzásához is hasz­nálja a gyertyakulcsot, de óvatosan, mert a kézzel becsavart gyertyát már csak egy negyedfordulatnyit szabad meghúzni, egyéb­ként nagyon nehéz lesz legközelebb kisze­relni.

 

  • Tegye vissza a vezetékeket a megfelelő gyertyákra, ügyelve arra, hogy a pipákat tel­jesen rányomja az érintkezőkre.

 

MEGJEGYZÉS A korszerű autóknál a gyer­tyacserét általában a kötelező szerviz része­ként végzik el a megfelelő időközönként; a házilagos gyertyacserét nem ajánlják, sőt az néha nem is lehetséges, mivel csak spe­ciális szerszámmal lehet hozzáférni a gyer­tyákhoz.About the Author

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük