Kályhák – Szilárd tüzelőanyagú fűtőberendezések

A szilárd tüzelőanyagú fűtőberendezéseknek két típusuk van: az egyik a hőtermelés mel­lett főzésre és háztartási meleg víz szolgálta­tására is alkalmas, a másik – amely vagy fá­val vagy többféle tüzelőanyaggal használha­tó – elsősorban fűtésre és néha meleg víz előállítására szolgál, de akár központi fűtési rendszerek kazánjaként is működtethető.

 

Mielőtt bármelyik típust megvenné, ellen­őriztesse, hogy megfelelő, ép kéménye vagy kürtője van-e. Régebben épült házak eseté­ben nagyon valószínű, hogy ki kell béleltetnie a kéményt. Legjobb, ha az ellenőrzést ké­ményseprő szakemberrel végezteti el.

 

A fával vagy vegyes tüzelőanyaggal műkö­dő kályha igen vonzó lehetőség, különösen akkor, ha megfelelő minőségű tűzifát is tud hozzá szerezni.

 

  • A kályhát a kéménypillér előtt helyezze ei, mivel így hasznosul a sugárzó hő legnagyobb része. A kályhának vízszintes kő-, tégla- vagy csempézett felületen kell állnia. A füstcső ál­talában egy függőleges csővel csatlakozik a kémény aljához, vagy pedig a kémény ol­dalába kötik be vízszintesen. A bekötésnél használhatnak függőleges zárólemezt is.

 

  • A kályhát a rendelkezésre álló hely, illetve a tűztér nagysága alapján válassza ki. Ügyel­jen arra, hogy a füstcső legalább 10-15 cm-rel nyúljon túl a vízszintes zárólemezen; füg­gőleges zárólemez esetében viszont a füst­cső vége és a kémény hátsó fala között leg­alább 15 cm távolságnak kell maradnia.

A szilárd tüzelőanyagú fűtőberendezések­nél a kéményen át távozó levegőt friss leve­gővel kell pótolni. Igaz ugyan, hogy ez rend­szerint természetes úton, az ajtók és ablakok hézagain keresztül is megtörténik, célsze­rűbb azonban, ha a lakás huzatszigetelését megjavítja, a levegő pótlásáról pedig a kály­ha mellett a falban kialakított légbeeresztő nyíláson vagy a padlóban kiképzett szellő­zőrácson keresztül gondoskodik. Ez egyben a füstöléssel kapcsolatos gondokat is meg­oldja.

 

  • A kályhából rendszeresen el kell távolítani a fahamut, de nem szabad elfelejteni, hogy a fa legjobban 2-3 cm-es vagy még vasta­gabb hamurétegen ég. Szén vagy brikett használatakor naponta tisztítsa ki a tűzteret. A kéményeket évente legalább egyszer tisztíttassa ki.

 

  • Ez a kerékpár könnyebb, strapabíróbb, a vá­za rövidebb és masszívabb, a fékei erősek, kockamintázatú gumiköpenye és különleges sebességváltója pedig lehetővé teszi a mere­dek hegyi utakon való biciklizést is.

 

Mivel a mountainbike-on rendszerint nincs sárvédő, viszont gyakran használjuk terepen, ez a fajta bicikli állandó karbantartást igényel, az alkatrészeit pedig rendszeresen kenni kell.

 

Minden használat előtt elsősorban a fék­pofák távolságát ellenőrizze az abroncstól (1,5-3 mm). A fékpofákat imbuszkulccsal szabályozza. Az első fékbovden hosszát szorítócsavarral állítsa be. Ha a bovdent fesze­sebbre akarja beállítani, a szorítócsavart az óra járásával ellenkező irányban tekerje, ha lazítani szeretné – az óra járásával megegye­ző irányban. Ha a fékpofák elkoptak, és a bor­dazatuk eltűnik – cserélje ki. A fékek tökéle­tes működése biztonságossá teszi közleke­dését.

 

Ellenőrizze azt is, hogy a nyeregtartó nem lazult-e ki. Amikor a kerékpáron ül, és a talpa az alsó állásban lévő pedálon nyugszik, térde enyhén behajlított legyen. A kormány magasságát imbuszkulccsal szabályozza, úgy, hogy a kormányrúd szorítóbilincsét az óra járásá­val ellenkező irányban tekerje. A kormány magasságának beállítása közben ne felejtse el beállítani az első fékbovdent.

 

Váltó beállítása A mountainbike-ok több­ségénél a váltó szabályos működését beállító rendszerek biztosítják. Az első és a hátsó váltó bovdenjének feszességét időnként állít­sa be. A túlságosan laza bovdent szorítócsa­varral az óra járásával ellenkező irányban tekerje. Ha ez nem elegendő, lazítsa ki az el­ső váltó bovdenszorítóját. Ezt követően már minden sebesség könnyen váltható. Az állító-csavarok a váltóvezető mozgását szabá­lyozzák, ennek köszönhetően a lánc minden keréken futhat és nem esik le.

 

Ha a kerék deformálódott, a kerékagyhoz vezető küllőkön a küllőkulccsal lazítson, majd feszítse meg azokat, amelyek az ellenkező peremhez vezetnek. A küllőfeszítő csavaron alkalmanként csak fél fordulattal állítson. Ha ellenőrizni akarja, hogy a kerék kiegyenese­dett-e, forgassa meg. Ha nem ér a fékpofák­hoz és a fékpofák és az abroncs távolsága megfelelő, a bicikli üzemképes.

 

A mountainbike minden mozgó alkatrészét ápolni kell. A kerékpározás előtt és után a bi­ciklit meg kell szárítani és azután védőanyag­gal (szilikon és teflon) fújja be, főleg a váltót, a lánckerekeket és a pedáltengelyt. Mindig le­gyen önnél kenőanyag, szüksége lehet rá, ha megered az eső.
Tags :

About the Author

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük