Faipari kötések – Néhány egyszerűbb kötés jelölése, levágása és összeillesztése

Az alábbi egyszerű kötések jól megfelelnek a legtöbb általános célú feladathoz, például fa­szerkezetek, polcok vagy kerítések készíté­séhez.

 

A munka gyakran lényegesen könnyebbé tehető a korszerű ragasztóanyagok használa­tával, amelyek sokszor jóval erősebbek még a fánál is.

 

Szükséges szerszámok: finom fogú csapfű­rész, fém derékszög, karctű vagy kés és ceru­za a jelölésekhez, acél mérőszalag a hossz­méréshez, faragasztó, szegek és csavarok, kalapács és csavarhúzó, fúrógép és néhány csigafúró, véső és fakalapács.

 

Betüillesztés (Tompaillesztés)

 • Valamennyi kötés közül a legegyszerűbb: arra alkalmas, hogy két lécet derékszögben egymás mellé téve és összekapcsolva egy sarkot vagy egy T idomot lehessen vele kialakítani. Jelölje be az illesztendő darab végét a derékszöggel és a karctűvel, majd vágja le derékszögben a csapfűrésszel, hogy az egymásra kerülő felü­letek tökéletesen illeszkedjenek (az így levá­gott vég a bütü).

 

 • Fúrjon egy vagy több csavarlyukat az egyik lécbe, majd fúrjon ezeknek megfelelő, de ki­sebb lyukakat a másik léc levágott végébe, ahová a csavarokat majd be lehet hajtani. Kenje be ragasztóval az illeszkedő felülete­ket, majd a csavarokkal szorítsa össze azo­kat addig, amíg a ragasztó szivárogni nem kezd az illesztésből. A ragasztó feleslegét még nedvesen törölje le.

 

 • A bütü nem különösebben erős, ezért ha a kötésnek erősnek kell lennie, nyomjon tipliket a bütűbe fúrt lyukakba, és ezekbe a tiplikbe hajtsa bele a csavarokat. A tipliket úgy he­lyezze el, hogy a léc szélesebb irányába tá­guljanak.

 

Átlapolt illesztés

 • Egyszerűen fektesse egymásra derékszögben a két összeerősíten­dő lécet, és rögzítse azokat egymáshoz ra­gasztóval és szegekkel vagy csavarokkal. Ügyeljen arra, hogy az illeszkedő felületek pontosan érintkezzenek, majd kenje be azo­kat ragasztóval. Még a ragasztó megkötése előtt ellenőrizze a derékszöggel, hogy a két darab merőleges-e egymásra. Rögzítse az il­lesztést a vékonyabbik darabon át a vasta­gabbikba eresztett csavarokkal, esetleg sze­gekkel. A szegeket ferdén üsse be.
Teljes lapolt T Illesztés

 • Egy vékonyabb léc teljes vastagságában történő beleillesztése egy vastagabb lécbe úgy, hogy felületeik egy síkban legyenek. Fektesse rá a vékonyabb lécet a vastagabbra. Jelölje be a helyét kétol­dalt karcolt vonalkával a vastagabb léc felüle­tén, majd a derékszöggel rajzoljon két párhu­zamos egyenest a jelöléseken át.

 

 • Jelölje be a vastagabb lécen a másik léc vastagságát, majd fűrészelje be azt a csap­fűrésszel eddig a vastagságig, a két jelölt egyenes belső oldalán haladva. A kieső részt a véső és a fakalapács segítségéve] vágja ki úgy, hogy a vékony léc pontosan illeszkedjen a kapott vajaiba, és a két léc felszíne egy sík­ba essen. Kenje be ragasztóval az érintkező felületeket, majd csavarokkal, esetleg sze­gekkel rögzítse az illesztést.

 

Hornyolt illesztés

 • Egy vastagabb léc hor-nyolása a vékonyabb léc vastagságára, hogy pontosan rá lehessen ültetni az utóbbi b’ütü-jére. A derékszög és a karctű segítségével je­lölje be az első darabon a megfelelő mélysé­get és szélességet, majd a felesleges dara­bot csapfűrésszel vágja ki. A megmaradó rész legyen egy leheletnyivel szélesebb a vé­konyabb lécnél, mivel így könnyebb lesz a derékszög-beállítás. A horony ne legyen mé­lyebb a hornyolt léc vastagságának háromne­gyedénél.

 

 • Kenje be ragasztóval az illeszkedő felüle­teket, majd rögzítse azokat csavarokkal vagy ferdén beütött szögekkel.

 

Csapolt illesztés

 • Ez igen erős illesztést ad, de pontos elkészítéséhez kell némi gyakorlat.

 

 • Az illesztés elkészítéséhez még egy to­vábbi eszközre is szükség lesz: egy csap­lyuktolómércére, amellyel pontosan lemér­hető a csap és az azt befogadó csaplyuk szé­lessége. A csap vastagsága az azt befogadó léc vastagságának legfeljebb az egyharmada legyen – ha ennél vastagabbra készíti, az már gyengíti az illesztést. Jelölje be a csap és a csaplyuk méreteit – először a csaplyuktoló­mércével, majd ceruzával és a derékszöggel, hogy pontosan illeszkedjenek. A csap legyen egy hajszálnyival hosszabb a csaplyuknál, hogy kilógjon annak a túlsó végén.

 

 • Vágja le a csap körüli felesleget a csap­fűrésszel.

 

 • Jelölje be a csaplyuk nyílását a léc mind­két oldalán, hogy kétfelől végezhesse el an­nak kimélyítését. Fúrjon néhány lyukat az így kijelölt területen át, a maradék anyagot pedig csaplyukvésővel és fakalapáccsal távolítsa el, majd reszelővel folytassa nagyon ügyelve arra, hogy mindig a bejelölt vonalakon belül maradjon. Ha a csap már jól illeszkedik, ken­je azt be ragasztóval, és üsse be a csaplyuk­ba addig, amíg a csap vége elő nem bukkan a lyuk túloldalán. Ellenőrizze a derékszöggel, hogy merőleges-e egymásra a két léc, és hagyja megszáradni a ragasztót. Ha a ra­gasztó megszáradt, csiszolja le a csap kilógó végét egy fadarabra tekert durva dörzspapír-ral, amíg az egy síkba nem kerül a környező fával.

 

 • A kettős csapos és csaplyukas illesztés még erősebb, akár az ütéseket és a csavaro­dást is kibírja, így alkalmas például szánkó készítésére. Ne egy, hanem két csapot ala­kítson ki egymás mellett, és azokat szintén párosán kimélyített csaplyukba rögzítse. A vágási vonalak pontos kijelöléséhez hasz­nálja a csaplyuktolómércét; a csapok széles­sége akkora legyen, mint a köztük lévő távol­ság. A kivágást és a ragasztást az egyszeres változatnál leírtak szerint végezze el. látot rögzítő faelem ugyanilyen alakú mélye­désébe.

 

 • Jelölje be a fecskefarkat a korlát végén úgy, hogy az az elérhető legszélesebb le­gyen. Vágja ki a fecskefarkat pontosan csap-fűrésszel, de vigyázzon, hogy mindig a jelö­lés leeső rész felőli oldalán haladjon.

 

 • Fektesse rá a fecskefarkat a csatlakozó fá­ra, és karctűvel vagy késheggyel jelölje be rajta pontosan a „csap” alakját. Fűrészelje be több helyen is a fecskefarok pontos mélysé­géig, aztán vésse ki a kieső anyagot. Ügyel­jen arra, hogy a felületek egymásra merőle­gesek legyenek. Próbálgassa bele a fecske­farkat az így kialakított horonyba, amíg pon­tosan nem illeszkedik. Kenje be a darabokat ragasztóval, majd üsse össze azokat.

 

Egyszerű fecskefarkú illesztés

 • Ezt az igen erős kötést olyankor használja, ha például egy komolyabb terhelésnek kitett korlátot kell készítenie. A korlát végén kivágott ék alakú „fecskefarokcsap” pontosan illeszkedik a korláthoz
About the Author

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük