Fakonzerváló szerek – Faanyagok beltéri és kültéri védelme

A házban és a kertben létesítendő festetlen faszerkezetekhez – a korhadás és a farontó bogarak okozta károk elkerülése érdekében mindig előkezelt faanyagot használjon, ame­lyet a fűrésztelepen nagy nyomás alatt, fa-konzerváló szerrel impregnáltak.

 

Ha nem áll rendelkezésére kezelt faanyag, házilag is elvégezheti a faanyagok konzervá­ló kezelését. A ma kapható fakonzerváló sze­rek általában oldószer alapúak vagy vízben oldhatók, és száradás után már teljesen ve­szélytelenek az emberekre, a háziállatokra és a növényekre, de ügyeljen arra, hogy a készít­mény ne fröccsenjen a bőrére. Az oldószer alapú készítmények gyúlékonyak, ezért felvi­telük után legalább két napig ne használjon nyílt lángot a kezelt faanyagok közelében. A kátrányolajból készülő fakonzerváló káros a növényekre. Ha ezt a szert használja kültéri faszerkezetei kezelésére, húzzon védőruhát, és az anyag száradásáig tartsa távol a kezelt területről a gyerekeket és a háziállatokat. A fa­konzerváló szerek lehetnek színtelenek, de keverhetnek hozzájuk különféle festékanya­gokat is, amelyek felvitelkor elszínezik a fát.

 

A fakonzerváló szerek az alábbi módsze­rekkel vihetők fel:

Permetezés

  • Leginkább csak a padlásterek kezelésénél alkalmazzák: ilyenkor az a leg­célszerűbb, ha kölcsönzőből beszerzi a szük­séges eszközöket, és egy ipari védőmaszkot is, amely megóvja a káros gőzöktől. Tartsa be pontosan a szer gyártójának előírásait. A per­metezés a fakerítések kezelésére is jó mód­szer lehet – ilyenkor vizes alapú szert hasz­náljon, amit akár egy közönséges kerti per­metezővel is felvihet. A permetező fúvókáját ne állítsa túl finom szórásra, hogy a fára ele­gendő szer jusson.

 

Ecsetelés

  • Nagy, mintegy 75 mm széles ecsetet használjon. Húzzon védőkesztyűt, és ha a feje fölött fest, vegyen fel védősisakot és védőszemüveget is. Ügyeljen arra, hogy a ké­szítményt a fa minden repedésébe bejuttas­sa, és telítse vele a vágási felületeket is: ad­dig kenegesse oda a folyadékot, amíg az el nem kezd folyni. Ezt az ecsetet a jövőben semmi másra ne használja, kizárólag fakonzerválásra.

 

Áztatás

  • Ez a faanyagok házi kezelésének leghatékonyabb módja. A kerítésoszlopoknak és – léceknek szánt anyagokat leginkább így érdemes kezelni. Egymásra rakott téglákból készítsen egy egyszerű vályút, majd bélelje ki azt több rétegben vastag műanyag fóliával, így egyfajta „medencét” kap. Tegye a keze­lendő deszkát vagy gerendát a vályúba, és rakjon rá köveket vagy téglákat. Ezután tölt­se fel a vályút annyi fakonzerváló szerrel, hogy az ellepje a fát, és hagyja így állni egy éjszakán át.

 

  • Ha nem oldható meg az egész faanyag be-merítése, akkor töltsön meg egy nagyobb edényt (például vödröt) fakonzerváló szerrel, és ebbe állítsa bele a kerítésoszlopokat. Ez­által az oszlopoknak a föld alá kerülő része maximális védelmet kap; a felszín fölött ma­radó részek ecsettel is lekezelhetek.

 

Szemcsék

  • Ott, ahol egy díszes farész, példá­ul egy festett fapárkány van veszélyben, és a fakonzerváló folyadékot nem tudja felvinni, használjon szemcsésített készítményt. Fúrjon lyukakat a fába, és minden lyukba tegyen egy-egy szemcsét. A lyukakat vízálló tömítő­anyaggal vagy dugóval zárja le. Ha az így ke­zelt faanyag átnedvesedik, a szemcsékből gombaölő szer kezd felszabadulni, amely ha­tékonyan megakadályozza a korhadást.
Tags :

About the Author

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük