Filodendron – Egy időtálló szobanövény nevelése

Mutatós levélzetük és könnyű kezelésük teszi a filodendronokat pompás szobanövényekké. Leveleik alakja és mérete fajtól függően jelen­tősen változik. Lehetnek szív, lándzsa vagy Kör alakúak. Bizonyos fajok levelei ép szélűek, másokéi mélyen bevágottak, szeldeltek. Né­hány faj leveleinek hossza elérheti a 60 cm-t. A filodendronok zöme kúszónövény.

 

Hol nevelje őket?

  • A filodendronokat világos, de szűrt fényű helyen tartsa; a közvetlen nap­fényt tompítsa csipkefüggönnyel vagy vékony vászonrolóval, esetleg az ablak előtt álló fa lombsátrával. Tartósan nem bírják a 13 °C alatti hőmérsékletet, de az átlagos szobahő­mérsékleten tökéletesen megélnek.

 

Öntözés és tápanyagellátás

  • A növényt csak annyira öntözze meg, hogy a virágföldkeve­rék teljesen átnedvesedjen, de hagyja abba a locsolást, amikor a cserép alsó lyukán át vízcseppek jelennek meg. A virágföld felső 1-1,5 cm-ét hagyja kiszáradni az öntözések között. A filodendronok növekedése télen le­lassul vagy rövid időre le is áll. Ebben az idő­szakban elegendő annyi locsolás, hogy ne száradjon ki teljesen a virágföld.

 

  • A filodendronok tápanyag-utánpótlását a növekedési időszakban kiegyenlített tápoldat­tal biztosítsa. Ezt két-három hetente használ­ja, de a téli nyugalmi időszakban függessze fel a trágyázást.
Átültetés

  • Évente egyszer-kétszer emelje ki a filodendron földlabdáját a cserépből. Ha a gyökerek teljesen átszőtték a földlabdát, és kinőtték a cserepet, ültesse át a növényt. Eh­hez használjon lombföldet és tőzegadalékot, valamint rostos földkeveréket egyenlő arány­ban. Téli nyugalmi időszakban ne ültesse át a növényt.

 

Szaporítás

  • Késő tavasszal vagy kora nyáron vágjon le hajtásdugványokat. A levágott dara-bok hossza 7,5-15 cm legyen, és egy szár­csomó alatt végződjenek. Távolítsa el az al­só leveleket, és tegyen három-négy bujtóágat egy 7,5 cm-es cserépbe, amelyben nedves tőzeg és perlit vagy durva homok fele-fele arányú keveréke van.

 

  • Vegye körül a cserepet nejlonzacskóval -ezt kis pálcákkal támassza ki, hogy ne érjen a növényekhez -, és állítsa a szobában vilá­gos helyre, ahol azonban nem kap közvetlen napfényt.

 

  • Három vagy hat hét múlva már kezdenek megjelenni az új hajtások. Vegye le a zacs­kót, és nagyon mérsékelten öntözze meg a dugványokat. Tápanyagot havonta egyszer adjon a növényeknek. Nagyjából három hó­nap múlva ültesse külön cserépbe a nö­vénykéket, és kezelje úgy, mint a kifejlett tár­saikat.

 

Karózás

  • A kúszó filodendronokat, ahogy egyre nagyobbak lesznek, kötözze lazán a vi­rágföldbe szúrt karóhoz. Használjon kertész­spárgát, rafiát vagy drótból és papírból sodort kötözőanyagot.

 

  • Úgy érheti el, hogy a növény a saját lég­gyökereivel kapaszkodjék a karóhoz (vagy­is hogy csak kezdetben kelljen odakö­tözni), ha 5-7,5 cm-es tőzegmoharéteget kö­töz a karóhoz, vagy parafakéreg-darabot tűz hozzá.

 

 

  • Naponta egyszer permetezze vízzel a mo­hát vagy a parafadarabot. Győződjék meg róla, hogy a karó elég hosszú lesz a kifejlett növény megtartásához.
Tags :

About the Author

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük