Dugaszaljzatok és kapcsolók,elektromos kapcsolók és konnektorok – Ellenőrzésük és javításuk

Dugaszaljzatok hordozható villamos fogyasz­tók (6 és 10 A áramerősségig), lámpák és ké­szülékek bontható csatlakoztatására alkalma­sak a készülékhez tartozó villás dugó segít­ségével. Lehetnek falba süllyesztett, falon kí­vüli, kétsarkú (fázis- és nullavezető) és két-sarkú védőérintkezős (föld) kivitelűek. Ha egy dugaszaljzat tapintása meleg, vagy nem működik a beledugott, máshol kifogásta­lanul használható készülék, ellenőrizze, hogy nem hibásodott-e meg a csatlakozás.   Ha a csatlakozóaljzat […]

Akkumulátor- Gépkocsi-akkumulátor karbantartása és töltése

Az akkumulátor élettartamát nagymértékben befolyásolja a megfelelő karbantartás. A jobb teljesítmény érdekében rendszeresen – leg­alább havonta egyszer – ellenőrizze az elektro­litszintet és a kábelsarukat… Ha a folyadékszint túl alacsonyra süllyed, ha a saruk meglazulnak vagy korrodálódnak, az akkumulátor nem töltő­dik fel teljesen, végül kimerül, és még az indí­tómotort sem tudja megforgatni.   A folyadékszint ellenőrzése: Az akkumulá­torfolyadék – vagy elektrolit […]

Gázbojlerek – Karbantartásuk és biztonságos használatuk

Gázbojlerét évente ellenőriztesse, és kar­bantartásukhoz hívjon szakképzett gázszere­lőt. A legtöbb modern típus elülső borítása le­vehető, így ha szükséges, a szervizek közöt­ti időben megtisztíthatja belsejüket és ellen­őrizheti az őrlángot; egyes régi típusokat a tisztításhoz és a beállításhoz csak a szakem­ber tudja szétszerelni.   A bojlerek ma már mindig visszaáramlás biztosítóval (deflektor) vannak ellátva; ezen keresztül áramlik be a friss levegő és […]

Gázszivárgás -Mi a teendő, ha gázszagot érez?

Ha gázszagot érez vagy szivárgást sejt, azon­nal oltsa el a cigarettáját és minden más nyílt lángot, így az őrlángot vagy a gyertyát is. A szobában kapcsoljon ki minden elektromos készüléket (például porszívót); ne kapcsoljon ki vagy be villanykapcsolót, és akadályozza meg, hogy a kapucsengőt bárki megnyomhas­sa (ragassza le a nyomógombot). Bármilyen elektromos kapcsoló működéséből származó szikra berobbanthatja a gázt. Nyisson […]

Gumiabroncsok – Állapot, nyomás és bordázatmélység ellenőrzése a gumiabroncsokon

Legalább kéthetenként és minden egyes hosszabb út előtt, illetve ha azt tervezi, hogy nagy sebességgel teszi meg az ön előtt álló utat, ellenőrizze a gumiabroncsok állapotát. Törvénybe ütköző – és az ön életébe kerül­het – sérült vagy túlkopott gumiabroncsok használata. Időnként vegye le a kerekeket, és ellenőrizze, hogy a gumiabroncsok belső fa­lán nincsenek-e sérülési nyomok.   Az oldalfalak és a […]

Gyújtógyertyák – Tisztítás, hézagbeállítás, beszerelés

Autójának gyújtógyertyáit ajánlatos 8-10 ezer km-enként ellenőrizni és megtisztítani, 15-20 ezer km megtétele után pedig újakra cserélni. Mindig a gépkocsi gyártója által előírt típusú gyújtógyertyát használjon. Az autók többségéhez 14 mm-es menetát­mérőjű gyertyák valók (bár vannak 10, 12 és 18 mm-es típusok is). Ezek ki- és beszerelé­séhez megfelelő méretű gyertyakulcsra van szükség; másfajta csavarkulcs használatával ne is próbálkozzon.   A […]

Kályhák – Szilárd tüzelőanyagú fűtőberendezések

A szilárd tüzelőanyagú fűtőberendezéseknek két típusuk van: az egyik a hőtermelés mel­lett főzésre és háztartási meleg víz szolgálta­tására is alkalmas, a másik – amely vagy fá­val vagy többféle tüzelőanyaggal használha­tó – elsősorban fűtésre és néha meleg víz előállítására szolgál, de akár központi fűtési rendszerek kazánjaként is működtethető.   Mielőtt bármelyik típust megvenné, ellen­őriztesse, hogy megfelelő, ép kéménye vagy kürtője van-e. […]

Kéménytűz – Hogyan előzhető meg a nagyobb tűz?

A kémény akkor válik tűzveszélyessé, amikor meggyűlik benne a korom. A legtöbb kormot a szén- és fatüzelés termeli, ezért az ilyen faj­ta kéményeket évente sepertetni kell. De még a gáz- vagy olajüzemű központi fűtés is ter­mel némi kormot.   A parázsló korom lángot vethet, s a tűz tönkreteheti a kéményt, illetve, ha idején el nem fojtják, az egész házat is. […]

Elektromos ágymelegítők – Vásárlás, használat és hibaelhárítás

Elektromos ágy melegítők Ezek a készülé­kek csak arra valók, hogy lefekvés előtt fel­melegítsék az ágyat, de alvás előtt ki kell kap­csolni őket. Az alacsony feszültséggel mű­ködő típusokat éjjelre is bekapcsolva hagy­hatja, a matracra, a lepedő alá helyezve, de biztonságosan rögzítse, nehogy összegyűrődjenek.   Melegítőlepedők A hagyományos lepedők­höz hasonló, hozzávetőleg azonos súlyú me­legítőlepedők középső részében fűtőbetét ta­lálható, de a széleken, ahol […]