Drapéria – A függönyök és ágyak csinosítása

A drapéria voltaképpen nagyon rövid füg­göny, amely arra a célra szolgál, hogy az ágy alja köré függesztve elrejtse az ágy lábait, vagy az ablak felett elhelyezve, eltakarja a karnist.   Rakott drapéria készítése  Vágjon ki olcsó kartonanyagból az ágy vagy a dívány felüle­tének megfelelő méretű darabot, és hagyjon rá minden oldalon 1,5 cm-t. Ez lesz a drapé­ria alapja. Az anyag […]

Bábkészítés – Hogyan készülnek a kesztyű- és ujj bábok

Egy régi kesztyűből szemrevaló ujjbábokat készíthet. Vágja le a kesztyű ujjait. Minden ujjvéget tömjön ki kevés vattával, ez lesz a báb feje, majd kösse körül zsinórral a kesztyűujjat közvetlenül a vatta alatt, így alakul ki a nyak.   A szemeket készítse el flitterekből, a szá­jat pedig piros hímzőfonalból. A hajhoz bont­son szálakra valamilyen gyapjú kötőfonalat, és varrja fel. A ruhákhoz […]

Ruha felhajtása és beszegése- ruhaigazítás

Ha be akarja fejezni újonnan varrott ruhájának szegését, vagy meg akarja változtatni egy kész ruha hosszát, akkor vegye fel a ruhát, és bújjon abba a cipőbe, amelyet rendszerint ezzel a ruhával hord. Kérjen segítséget valakitől, aki vízszintesen gombostűkkel bejelöli a kívánt hajtásvonalat az anyag színén. Ha nincs kéznél segítség, akkor használjon szabókrétát.     Vigyázzon, hogy az anyagról letörölhesse majd […]

Bőrmunkák – A bőr szabása és varrása; övkészítés

A munkához bőrdarabokat és speciális szer­számokat bőrös szakboltban szerezhet be. Különféle célokra más-más vastagságú és tí­pusú bőrt használjon. Övet készíthet 4 mm vastag marha- vagy disznóbőrből, vagy akár 1 mm vékony zerge, szarvas – és őzbőrből is. Az alapvető szerszámok: cserélhető pengéjű bőrvágó kés, bőrvágó olló, lyukasztóvas, fakalapács a nyersbőrhöz, acélvonalzó, ár. Ezeket később még sokféle élező, gyaluló és mintapréselő […]

Cipzár – A cipzár felerősítése és cseréje, a húzóka felújítása

A cipzárat a ruhán általában szegély alá teszik. A takaró (fedett) cipzárat csak a szegély egyik oldala fedi, a központi (középső) cipzárat pe­dig mindkettő. Takaró cipzárat gyakran hasz­nálnak szoknya vagy női nadrág oldalán. Ruha készítésénél hagyjon a cipzárnak elegendő helyet a szegély levarrásakor.   Takaró cipzár felerősítése  Helyezze el a ru­hát színével lefelé. Azon az oldalon, amely majd átfedi a cipzárat, […]

Gomblyukak – Kézi vagy gépi öltés

A gomblyukak méretének megállapításához mérje meg a gombok szélességét, legna­gyobb vastagságát, és a kettőt adja össze. További 3 mm-t – mindkét végén 1,5-1,5 mm-t – hagyjon rá a körbeöltéshez.   Ha például a gomb 25 mm átmérőjű és 3 mm vastag, maga a lyuk 28 mm-es lesz. Ha az öltést is beleszámítja, a gomblyuk 31 mm hosszú lesz. Jelölje be […]

Hímzés – Néhány alapvető öltés

A díszítőművészet egyik legrégibb ága a hím­zés. A munka során sokféle öltést alkalmaz­nak, amelyekkel figurális és/vagy geometri­kus vonalakat rajzolhat, vagy felületeket varr­hat ki.   A laposöltés például körvonalak kiraj­zolására vagy díszítőöltések alapvonalául; a pelenkaöltés, amelyik egymásba kapcsoló­dó, L alakú szemekből áll, az anyag szegé­lyezésére, az egybekapcsolódó hurkok soro­zatából álló láncöltést vonalakhoz és felületek kivágásához, az X alakú keresztöltést szegélyhez, vonalhoz és kitöltéshez, a száröltést pedig a virágos minták szárainak kialakításá­hoz, […]

Inggallér kifordítása – Hogyan hosszabbítható meg az ingek élettartama?

A gallér hajtásvonala rendszerint jóval az ing többi része előtt elkopik. A gallér kifordításá­val ezért gyakorlatilag megkétszerezheti az ingek élettartamát.   Hajtsa egymásra a gallér két csúcsát, majd gombostűvel jelölje meg hátul a közepét. Az ing anyagától elütő színű cérnával, előöltést használva varrjon egy vonalat a gallér közép­vonalába (úgy, hogy az mindkét oldalon látsszon) és az ingnyak középvonalába.   Fejtse […]

Horgolás – Az alaptudnivalók

A kötéshez hasonlóan a horgolás során is egyetlen szál fonalból készül a nagy mű. Annyi a különbség, hogy itt a szemeket egyetlen tűvel, egy speciális, un. horgolótűvel hurkolják egymásba.   Fonalként használhat leheletfinom pamut­tól a vastag gyapjúig bármit, még akár bőrcsíkot is. A horgolótű anyaga is változhat: a pa­mut-, len- vagy selyemfonalat finom acéltűvel horgolják, míg például a rongyszőnyeget vas­tag […]