Betonozás – Járda, kocsifelhajtó készítése, javítása

A beton cement, homok és kavics vagy kőzúza-lék meghatározott arányú vizes keveréke. A kö­zönséges portlandcement színe szürke, de más színben és fehérben is kapható. A cement le­gyen száraz, finoman porrá őrölt. Legjobb, ha frissen vásárolja minden betonozáshoz.   Betonozáshoz az erősebb, 500-as cemen­tet használja, a gyengébbet jobb csak ha­barcshoz használni. A cementhez használt kőzúzalék lehet folyami sóder vagy zúzott ka­vics, […]

Kőművesmunka – kisebb építési munkálatok alaptechnikáinak elsajátítása

A kőművesmunka szakértelmet igénylő mes­terség, ezért nagyobb vállalkozás, például egy toldaléképület felhúzása már meghaladja a legtöbb amatőr képességeit. De olyan ki­sebb munkálatokat, mint például kerti fal épí­tése, egy átlagos ezermester is nyugodtan el­vállalhat. Mielőtt azonban nekilátna, meg kell ismernie a rendelkezésre álló téglák fajtáit és méreteit, a szükséges szerszámokat és a kü­lönböző falazási módokat.   Téglafajták és -méretek: a legolcsóbb a má­sodosztályú […]

Épületkövek javítása – Tisztítás és javítás

Az építési célokra használt kövek nagy része Könnyen alakítható és lyukacsos szerkezetű, s idővel az időjárás hatására szennyezetté válik.   A piszkos kövek megtisztításához hasz­náljon gyökérkefét és sok meleg vizet. Szap­pan vagy mosószer használata nem ajánlott, mivel ezek foltot hagynak a kövön és majd morzsalékossá tehetik. A felület teljes megújításához használjon fúrógépbe fogható drótkefefejet. Munka közben viseljen védőszemüveget és szájmaszkot. […]

Ereszcsatorna és ejtőcső – Tisztítása és javítása; újak felszerelése

Ősszel az ereszcsatornák a különféle törme­lékektől és levelektől eltömődhetnek, télen pedig a jég tehet bennük károkat. Érdemes tehát tél előtt és után alapos ellenőrzést tar­tani, vajon nem gátolja-e valami a víz szabad folyását.   Támasszon fel egy létrát, a lehető legna­gyobb szögben úgy, hogy ha lehet, körülbelül három létrafok még legyen az eresz felett, így lesz elég fogódzója. A létra […]

Habarcskészítés – Keverése és az alkotórészek aránya különféle habarcsoknál

A téglák megkötésére használt habarcs ce­ment, homok és oltott mész, esetleg adalék (kötésgyorsító, fagytalanító) és víz keveréke.   Kisebb munkálatokhoz vásároljon megfe­lelő mennyiségű előre kikevert habarcsot, amihez csak vizet kell adnia. Az olyan fala­zásnál, amelyhez 150 téglánál több kell, ol­csóbb, ha az építőanyag-kereskedőnél meg­vásárolt alapanyagokból maga keveri ki a szükséges mennyiséget.   A habarcs a keverés után csak két óráig […]

Házi szennyvíztisztító medence – Működése és típusai

Az elmúlt időszakban fokozottan előtérbe ke­rültek a környezetalakítási, – védelmi kérdé­sek. Ennek sajátos területe a talaj- és a talaj­vízvédelem. Az emberi tevékenységek so­rán keletkező szennyvizek (ezen itt csak a házi szennyvizeket értjük) kezelése, elveze­tése mindig is gondot jelentett. Ha olyan terü­leten kíván építkezni, ahol nem épült még ki a zárt, vezetékes szennyvízelvezető csator­na, ott más megoldást kell kitalálnia. E feladat […]

Hó eltakarítás – Lépcső, járda, kocsifelhajtó tisztán tartása télen

A megelőzés többet ér a legjobb gyógymód­nál, ezért lehetőleg közvetlenül a havazás után takarítsa el a havat a lépcsőről és más járófelületekről – még mielőtt összetömörül, és eljegesedik. Elegendő egy egyszerű hólapát, amelyet rögtönözni is lehet, megteszi például a vasvilla fogai közé bújtatott téglalap alakú hajlítható lemezdarab. A maradék ha­vat aztán már erős sörtéjű seprűvel is eltaka­ríthatja.   Ha a […]

Kavicsos ösvény – Kiépítése és karbantartása

Készítsen 10 cm mély kőzúzalék alapot úgy, hogy erre még rákerül egy 2,5 cm-es kavics­réteg is. Miután leterítette az alapra 2,5 cm vastagságban a sóderrel kevert kavicsréte­get, vizsgálja meg, hogy minden mélyedést egyenletesen kitöltött-e.   A kavicsszemek kipergését megakadá­lyozhatja, ha útszegélyt készít, például sze­gélyköveket rak végig vagy faápolószerekkel jól átitatott fazsaluzatot helyez el az ösvény mentén.   Terítsen le egy […]

Kertfalak – A téglafal javítása és karbantartása

Sérült eresztékek  Egy vakolókanál hegyé­vel vagy keskeny vésővel és kőműveskalapáccsal kaparja ki az összes kilazult vagy om­ladozó habarcsot legalább 1,5 cm mélységig. Egy régi ecsettel távolítsa el a port, majd ugyanazzal az ecsettel jól vizezze be a fugá­kat. Töltse ki a hézagokat habarcskeverékkel – 1 rész cement, V2 rész mészhidrát, 3 rész finom építési homok -, majd, hogy tartósab­bak legyenek az […]