Hernyók – Hogyan védekezzünk ellenük?

A hernyó rövid idő alatt is végtelen nagy kárt okozhat a fiatal növényekben – virágban, gyümölcsben, zöldségben. A nappaliak közül azonban egyedül a fehér káposztalepke her­nyója a kártékony: csillapíthatatlan étvággyal fogyasztja a káposztaféléket. A többi kárté­kony hernyó szinte mind az éjjeli lepkék lár­vája. Tavasszal lerakott petéikből kelnek ki, és azonnal rágni kezdenek. Miről ismerni fel a legkártékonyabbakat?   Tarka bagolylepke […]

Kaktuszok – Pozsgások – termesztése, gondozása

A legtöbb kaktusz sivatagos vidékről való, vannak azonban dzsungellakók is. A két fajta részben eltérő bánásmódot igényel.   Sivatagi kaktuszok A fügekaktusz (Opuniia microdasys), a perui kaktusz (Cereus peru-vianus) és társaik vadon tenyésznek sovány, könnyen száradó talajban. Egy rész durva szemcsés homok, három rész sterilizált komposztféle jól helyettesíti az eredeti talajt. A növénykék sok fényt igényelnek; ha szobá­ban neveli, föltétlenül […]

Karácsonyfa – Ültessen fenyőfát, évekig örömet szerez

A karácsonyra feldíszítendő fenyőfákat az ünnepet megelőző hetekben kertészetekben, erdőgazdaságokban vagy a piacokon szerez­heti be.   Ha gyökeres fát vásárol, karácsony után kiültetheti. Következő karácsonyra kiáshatja, beviheti, újra feldíszítheti. Ám a lucfenyő gyorsan nő, hamarosan akkora lesz, hogy nem fér be a lakásba.   A kertnek viszont állandó ékessége marad, de mivel 40 m magasra is megnőhet, gondo­san kell kiválasztani […]

Betonozás – Járda, kocsifelhajtó készítése, javítása

A beton cement, homok és kavics vagy kőzúza-lék meghatározott arányú vizes keveréke. A kö­zönséges portlandcement színe szürke, de más színben és fehérben is kapható. A cement le­gyen száraz, finoman porrá őrölt. Legjobb, ha frissen vásárolja minden betonozáshoz.   Betonozáshoz az erősebb, 500-as cemen­tet használja, a gyengébbet jobb csak ha­barcshoz használni. A cementhez használt kőzúzalék lehet folyami sóder vagy zúzott ka­vics, […]

Kőművesmunka – kisebb építési munkálatok alaptechnikáinak elsajátítása

A kőművesmunka szakértelmet igénylő mes­terség, ezért nagyobb vállalkozás, például egy toldaléképület felhúzása már meghaladja a legtöbb amatőr képességeit. De olyan ki­sebb munkálatokat, mint például kerti fal épí­tése, egy átlagos ezermester is nyugodtan el­vállalhat. Mielőtt azonban nekilátna, meg kell ismernie a rendelkezésre álló téglák fajtáit és méreteit, a szükséges szerszámokat és a kü­lönböző falazási módokat.   Téglafajták és -méretek: a legolcsóbb a má­sodosztályú […]

Épületkövek javítása – Tisztítás és javítás

Az építési célokra használt kövek nagy része Könnyen alakítható és lyukacsos szerkezetű, s idővel az időjárás hatására szennyezetté válik.   A piszkos kövek megtisztításához hasz­náljon gyökérkefét és sok meleg vizet. Szap­pan vagy mosószer használata nem ajánlott, mivel ezek foltot hagynak a kövön és majd morzsalékossá tehetik. A felület teljes megújításához használjon fúrógépbe fogható drótkefefejet. Munka közben viseljen védőszemüveget és szájmaszkot. […]

Ereszcsatorna és ejtőcső – Tisztítása és javítása; újak felszerelése

Ősszel az ereszcsatornák a különféle törme­lékektől és levelektől eltömődhetnek, télen pedig a jég tehet bennük károkat. Érdemes tehát tél előtt és után alapos ellenőrzést tar­tani, vajon nem gátolja-e valami a víz szabad folyását.   Támasszon fel egy létrát, a lehető legna­gyobb szögben úgy, hogy ha lehet, körülbelül három létrafok még legyen az eresz felett, így lesz elég fogódzója. A létra […]

Habarcskészítés – Keverése és az alkotórészek aránya különféle habarcsoknál

A téglák megkötésére használt habarcs ce­ment, homok és oltott mész, esetleg adalék (kötésgyorsító, fagytalanító) és víz keveréke.   Kisebb munkálatokhoz vásároljon megfe­lelő mennyiségű előre kikevert habarcsot, amihez csak vizet kell adnia. Az olyan fala­zásnál, amelyhez 150 téglánál több kell, ol­csóbb, ha az építőanyag-kereskedőnél meg­vásárolt alapanyagokból maga keveri ki a szükséges mennyiséget.   A habarcs a keverés után csak két óráig […]

Házi szennyvíztisztító medence – Működése és típusai

Az elmúlt időszakban fokozottan előtérbe ke­rültek a környezetalakítási, – védelmi kérdé­sek. Ennek sajátos területe a talaj- és a talaj­vízvédelem. Az emberi tevékenységek so­rán keletkező szennyvizek (ezen itt csak a házi szennyvizeket értjük) kezelése, elveze­tése mindig is gondot jelentett. Ha olyan terü­leten kíván építkezni, ahol nem épült még ki a zárt, vezetékes szennyvízelvezető csator­na, ott más megoldást kell kitalálnia. E feladat […]

Hó eltakarítás – Lépcső, járda, kocsifelhajtó tisztán tartása télen

A megelőzés többet ér a legjobb gyógymód­nál, ezért lehetőleg közvetlenül a havazás után takarítsa el a havat a lépcsőről és más járófelületekről – még mielőtt összetömörül, és eljegesedik. Elegendő egy egyszerű hólapát, amelyet rögtönözni is lehet, megteszi például a vasvilla fogai közé bújtatott téglalap alakú hajlítható lemezdarab. A maradék ha­vat aztán már erős sörtéjű seprűvel is eltaka­ríthatja.   Ha a […]